ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 158 BCE–157 BCE. 1944.100.77395
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1671
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 158 BCE–157 BCE. 1944.100.77396
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1671
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77401
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77402
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 154 BCE–153 BCE. 1944.100.77403
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77663
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77664
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77665
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77666
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77667
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77668
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1672.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius I Soter, Tyre, 153 BCE–152 BCE. 1944.100.77669
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1676.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77723
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77724
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77725
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 145 BCE–144 BCE. 1944.100.77726
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77732
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77733
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77736
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.5
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77738
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.6
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination B (double) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77739
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1968.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 146 BCE–145 BCE. 1944.100.77717
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 146 BCE–145 BCE. 1944.100.77718
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77734
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 144 BCE–143 BCE. 1944.100.77735
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970.3
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77741
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77742
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Bronze Denomination D (half) of Demetrius II Nicator, Tyre, 143 BCE–142 BCE. 1944.100.77744
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1970
Εκδότρια αρχή
Demetrius II Nicator
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Denomination D (half)