Εκδότρια αρχή: Antiochus, Son of Seleucus IV
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 25
Σημείο εύρεσης
Osmaniye (anc. Epiphaneia ), Cilicia
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
300 coins
Σημείο εύρεσης
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
Αποθέτης
169 B.C.
Ανεύρεση
1759
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Eckhel, Doctrina num. vet. 1, p. lxxxii, Mowat, CorNum, pp. 192-3, Pellerin, Mélanges de diverses médailles 1 (Paris, 1765), pp. 104-40, illus., Regling, ZfN 1928, p. 94, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, pp. 290 f., Seyrig, RN 1963, p. 62; Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 9, note 4; Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
164 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
35+ coins
Παραπομπή
Bellinger, AJA 1938, p. 318, Rostovtzeff, Anatolian Stud. Buckler, p. 290 g, Seyrig, RN 1963, p. 62; Antiq. syr. 6 (Paris, 1966), p. 9, note 4; Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Syria, northern
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 4 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 5 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1928, p. 94
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
148 B.C.
Ανεύρεση
1917-1917
Περιγραφή
17 coins
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1971
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Kessab , c. 18 km. S of anc. Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
95 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
22 coins
Σημείο εύρεσης
Kishon River, near Haifa (anc. Sicmona), Phoenicia
Αποθέτης
169 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
100+ coins
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
110 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Kindler, AHHI IV.3 (1970), pp. 41-6, illus. (in Hebrew)
Σημείο εύρεσης
Barda environs, c. 235 km. E of Baku (in anc. Armenia), Azerbaidzhan
Αποθέτης
139 B.C.-129 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Pakhomov II, no. 314, Zograph, "Nakhodky," nos. 67, 73
Σημείο εύρεσης
Kabala, Kutkashen raion, c. 80 km. NW of Shemakha (in anc. Albania), Azerbaidzhan
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
593+ coins
Παραπομπή
Babaev-Kaziev, NE 9 (1971), pp. 16-32, illus.
Σημείο εύρεσης
Khinisly environs, Shemakha raion, Azerbaidzhan, in anc. Albania
Αποθέτης
50 B.C.-25 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
330+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH, no. 246, Kropotkin, no. 1540, Pakhomov, IX, no. 2080, Pakhomov, Trudy Gosudarstvennogo muzeia istorii Azerbaidzhana 5 (Baku, 1962), pp. 74-6; Voprosy istorii Kavkazskoi Albanii (Baku, 1962), pp. 107-10
Σημείο εύρεσης
Babylon, Babylonia
Αποθέτης
155 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1928, pp. 92-132, illus.
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Baghdad environs, Mesopotamia
Αποθέτης
136 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
212 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Warka (anc. Orchi or Uruk), Babylonia
Αποθέτης
100 B.C.-75 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
191 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 458 f., illus., de la Fuÿe, MMAP 1934, p. 10
Σημείο εύρεσης
Nisibis, Mesopotamia
Αποθέτης
31 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
624 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1955, pp. 85-128, illus.; 1959-60, p. 291
Σημείο εύρεσης
Persia
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1932-1933
Περιγραφή
17+ coins
Σημείο εύρεσης
Iran
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
17+ coins
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
140 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
97 coins
Παραπομπή
Fischer, SM 1968, p. 11, Le Rider, Suse, pp. 246-8, illus., Unvalla, RN 1935, pp. 155-8
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 25

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date