Νομισματική αξία: 50 litra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Reggio, Piazza Italia, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1954, pp. 165-6
Σημείο εύρεσης
Pazzano, near Reggio, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58, Procopio, AIIN 1954, p. 166
Σημείο εύρεσης
Avola, Mammanelli, 20 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BMCArabia, pp. cxxxii f., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 224, 236, Orsi, AttiMeraIIN 1917, pp. 5-30, illus.
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date