Νομισματική αξία: Decadrachm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21
Σημείο εύρεσης
Veličkovo, c. 12 km. NW of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), pp. 249-57, illus; NC 1938, pp. 80-4, illus.; BIAB 20 (1955), pp. 576-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Tell el Maskhouta (anc. Pithom-Heroopolis), 17 km. W of Ismailia
Αποθέτης
400 B.C.-370 B.C.
Ανεύρεση
1947-1948
Περιγραφή
6000+ coins
Παραπομπή
Berry, A Numismatic Biography (Lucerne 1971), pp. 67, 69-72, nos. 355-7, 362-96, illus., Bivar, BSOAS 1961, p. 193 (possible presence of silver plate), Jungfleisch, RN 1949, pp. 27-34 (3800 coins examined), Naster, RBN 1948, pp. 5-14, illus. (305 coins examined; 1 with profile eye pl. 1, 12 but not 4th cent. type ?); 1949, pp. 124-5, Robinson, NC 1947, pp. 113-21, illus. (262 coins examined), Robinson, NC 1950, p. 298 (possible presence of Phoenician coins), Varoucha, BCH 1949, p. 520
Σημείο εύρεσης
Zagazig (anc. Bubastis)
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Eddé, Boll. di Num. 1905, p. 129; RassNum. 1906, pp. 31-5, illus.
Σημείο εύρεσης
Babylon, Babylonia
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1849
Περιγραφή
2+ coins
Παραπομπή
Friedländer, ZfN 1881, p. 5, illus., Hultsch, Griechische and römische Metrologie (Berlin, 1882), p. 245, note 1, Leake, Numismata Hellenica (London, 1856), p. 5, Vaux, NC 1851, pp. 70-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Niffer (anc. Nippur), Babylonia
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
2+ coins
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Avola, 20 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
450 B.C.-435 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 221, 236, Jenkins, Gela, pp. 147-8, Orsi, NSc 1891, pp. 345-7 (c. 400 seen)
Σημείο εύρεσης
Falconara, near Noto, 24 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
700+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
AR: 1 coin noted in IGCH. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Lentini environs
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Naro, 22 km. SE of Agrigento
Αποθέτης
390 B.C.-385 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
88 coins
Παραπομπή
Bernhart, Numismatik 1932, p. 12, illus. (pp. 12, 34-5), Orsi, AttiMemIIN 1932, p. 38
Σημείο εύρεσης
Contessa, 15 km. SW of Corleone
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1891, pp. 268-70, 364-73, Jenkins, Gela, p. 149, Salinas, NSc 1888, pp. 302-13, illus., Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 208, no. X (adds 12 pieces to Salinas list)
Σημείο εύρεσης
Manfria, 10 km. NW of Gela
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
48+ coins
Παραπομπή
Griffo, Numismatica 1948, p. 136; AIIN 1955, pp. 200-1; 1958-9, p. 245, Jenkins, Gela, p. 153
Σημείο εύρεσης
Canicattini, 20 km. W of Syracuse
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
80 coins
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
60+ coins
Σημείο εύρεσης
Centuripe
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
88 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229-30, Gentili, NSc 1954, pp. 70-7, illus., Jenkins, ANSCent., pp. 372-3
Σημείο εύρεσης
Gibil Gabib, near Caltanissetta
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 226
Σημείο εύρεσης
Leonforte, near Nissoria, 15 km. NE of Enna
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
327 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230, 239 (s.v. Nissoria), Gentili, NSc 1954, pp. 58-70, illus., Jenkins, ANSCent., p. 374; Gela, p. 155
Σημείο εύρεσης
Porto Empedocle, near Agrigento
Αποθέτης
260 B.C.
Ανεύρεση
1896-1897
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 60
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date