Νομισματική αξία: Half shekel
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba near Niha, c. 19 km. NE of Zahle, Coelesyria, date unknown
Αποθέτης
340 B.C.
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
375 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1960, pp. 33-6, illus.
Σημείο εύρεσης
Beni Hasan, 250 km. S of Cairo
Αποθέτης
360 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
77 coins
Παραπομπή
Milne, RevArch 1905, pp. 257-61; RN 1905, pp. 235-6; JEA 1933, pp. 119-121, Robinson, NC 1937, pp. 197-9, Schlumberger, L'argent glee, p. 10, no. 26
Σημείο εύρεσης
Giza pyramids
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
2 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1950, p. 298
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
390 B.C.-385 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Robinson, Iraq 1950, pp. 44-51 illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 6
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
151+ coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 60, Robinson, NC 1964, p. 44, Vlasto, NC 1909, pp. 253-63, illus.; 1930, p. 537, note 37
Σημείο εύρεσης
Catanzaro environs, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
36 coins
Παραπομπή
Seen in commerce
Σημείο εύρεσης
Catanzaro environs
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
80+ coins
Παραπομπή
Seen in commerce
Σημείο εύρεσης
Tiriolo, 10 km. NW of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
731 coins
Παραπομπή
Canessa, RIN 1898, pp. 158-9, Cesano, TINC 1936, pp. 57-8, Gabrici, NSc 1898, pp. 174-6 (lists about half), Robinson, NC 1964, pp. 45, 54
Σημείο εύρεσης
Belmonte, 25 km. SW of Cosenza, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, pp. 56-7, illus., Robinson, NC 1964, p. 45
Σημείο εύρεσης
Enna environs
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1966
Σημείο εύρεσης
Licata (anc. Phintias)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1899-1900
Περιγραφή
190 coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, pp. 60-1, illus., Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 221, 238, Orsi, RIN 1900, pp. 90-1, Robinson, NC 1964, pp. 45-6
Σημείο εύρεσης
Tunisia, unc. locality c. 30 km. from Tunis
Αποθέτης
238 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
117 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 60, hoard XIX, cat. nos. 402-3, 431, 451-2, Robinson, NC 1953, pp. 27-32, illus. (details of 27 coins); NC 1956, pp. 9-14, illus. (details of 14 specimens)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date