Νομισματική αξία: Tetarte
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Drama , Macedonia
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
600 B.C.-575 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
60+ coins
Σημείο εύρεσης
Marmaris (anc. Physcus), Caria
Αποθέτης
100 B.C.-90 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
1026 coins
Παραπομπή
Hackens, BCH 1965, pp. 520 ff.
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Vlasto, NC 1930, pp. 144-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Vulcano, Lipari Islands
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1896-1896
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Macdonald, NC 1896, pp. 185-90, illus., Robinson, NC 1945, pp. 96-107, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date