Σημείο εύρεσης: Santa Eufemia Lamezia (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
147 coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, p. 68, Procopio, AIIN 1954, p. 165
Σημείο εύρεσης
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
AE. In a tomb with jewelry etc.: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Francica, Oggetti di arta greca nel Secolo III (Palermo, n.d.) illus., Lenormant, La Grande Grèce 3 (Paris, 1884), p. 98, Marshall, Catalogue of the jewellery in Brit. Mus. (London, 1911), p. 241
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date