Σημείο εύρεσης: Taranto (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
473 B.C.-425 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gala, p. 152, Kraay, NC 1960, pp. 57-65, Noe, Caulonia, pp. 59-62, illus. (the pedigree for no. 36 should read "Helbing LXX, 1932, 477")
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
440 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Tamburello, AIIN 1954, p. 164
Σημείο εύρεσης
Taranto environs ("Oecist Hoard"), Calabria
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
c. 800? AR: 279 coins noted in IGCH in addition to 64 coins in Thurium (including 1 stater noted. Added 63 coins to this group) and 109 coins in Croton (including 3 staters noted. Added 106 coins to this group). Added 348 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to c. 800? coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, pp. 58-68
Σημείο εύρεσης
Taranto environs
Αποθέτης
430 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Vlasto, NNM 15 (1922), p. 208
Σημείο εύρεσης
Taranto, Via Oberdan
Αποθέτης
420 B.C.-415 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, p. 68
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
2+ coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Corti Vecchie, Calabria
Αποθέτης
345 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
336 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie. Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 5-38, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 37-8
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
335 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
AR: 3 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 54
Σημείο εύρεσης
Taranto ("Molossian Find"), Calabria
Αποθέτης
334 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 54-5, Vlasto, NC 1926, pp. 162, 166, 211-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
70+ coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 97-100, Viola, NSc 1886, pp. 279-80 (lists symbols of Macedonian coins), Vlasto, NC 1930, pp. 135-42
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 55, Vlasto, NC 1926, pp. 198-9, 203-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto, Via Mazzini, Calabria
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
91+ coins
Παραπομπή
Quagliati, NSc 1930, pp. 249-64, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 38-9, Vlasto, NC 1930, pp. 143-51
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Vlasto, NC 1930, pp. 144-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto , Calabria
Αποθέτης
272 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
433 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 25, Vlasto, NC 1930, pp. 107-63, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto, Solito, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 39
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
281 B.C.-271 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Gabrici, NSc 1899, pp. 400-2
Σημείο εύρεσης
Taranto, Via Principe Amedeo
Αποθέτης
280 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Vlasto, NC 1930, pp. 125-7
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.-260 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Borelli, Miscellanea Num. 1922, pp. 4-7, 60 (Lot B = N. 1057), Vlasto, NC 1922, pp. 245-7 (Lot A = N. 1056)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date