Νομισματοκοπείο: Mamertini
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12
Σημείο εύρεσης
Campana, 45 km. NW of Croton, Bruttium
Αποθέτης
216 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
78 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 49, Pfeiler, JNG 1964, pp. 14-5, Procopio, AIIN 1954, pp. 53-56, Thomsen, ERC I, p. 121
Σημείο εύρεσης
Cava dei Tirreni, Campania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
122 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 52, NSc 1908, p. 84; 1918, pp. 268-9
Σημείο εύρεσης
Carife (near anc. Aeclanum), 24 km. SE of Benevento, Samnium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
116 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 50, Thomsen, ERC I, p. 117, de Petra, NSc 1896, p. 210
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Περιγραφή
24 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1881, p. 67
Σημείο εύρεσης
Polizzi Generosa, 30 km. S of Cefalù
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
350 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1958-9, p. 312; AIIN 1960-1, pp. 78-90, illus.
Σημείο εύρεσης
Mandanici, 15 km. N of Taormina
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 71, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229, 238, Gentili, NSc 1954, pp. 56-8, Thomsen, ERC I, p. 122
Σημείο εύρεσης
Pertusi, 45 km. SW of Messina
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
46 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 55, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 229 (s.v. Tripi, part)
Σημείο εύρεσης
Chiapazzi, 45 km. SW of Messina
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
67 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 66, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 229 (s.v. Tripi, part)
Σημείο εύρεσης
Aidone, near Morgantina
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 223, 236
Σημείο εύρεσης
Montagna di Marzo, 8 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
322 coins
Παραπομπή
Crawford, RRGH 99, Holloway, ANSMN 9 (1960), pp. 69-70, Orsi, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 105-16, Thomsen, ERC I, p. 122
Σημείο εύρεσης
Aderno (anc. Adranum)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Crawford, RRGH 69 (notes details of 12 AE), Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224 ("17 AE in prevalenza dei Mamertini")
Σημείο εύρεσης
Catania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
AE: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 3 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Orsi's notes
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date