Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 41
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Σημείο εύρεσης
Kobuleti environs, Adzhar ASSR, Georgia
Αποθέτης
350 B.C.-345 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
160+ coins
Παραπομπή
Golenko, SA 1957, pp. 290-8; VDI 1961, no. 1, pp. 42-59
Σημείο εύρεσης
Kerch, (anc. Panticapaeum), Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
130 B.C.-80 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
195+ coins
Παραπομπή
DAK, report of V. V. Shkorpil, no. 77, of May 24, 1910, Golenko, Klio 46 (1965), p. 320, Zograph, Ol'viia 1940, p. 296
Σημείο εύρεσης
Kerch, (anc. Panticapaeum), Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
80 B.C.-75 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
473 coins
Παραπομπή
DAK 1898, no. 7, Golenko, Klio 46 (1965), pp. 318-9, OAK 1897 (publ. 1900), pp. 72-3, Pakhomov III, 947; VIII, suppl. to 947 (pp. 107-8), Zograph, Ol'viia 1940, p. 296
Σημείο εύρεσης
Myrmecium (mod. Cape Karantin), just N of Kerch', Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
63 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Belova, MIA 85 (1958), pp. 332, 343-4, nos. 219-34, Krushkol, VDI 1952, no. 3, pp. 137-47
Σημείο εύρεσης
Pattraeus, N of mod. Taman', Krasnodar Territory, RSFSR
Αποθέτης
63 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
82 coins
Παραπομπή
Krushkol, VDI 1952, no. 3, pp. 137-47; KS IIMK 66 (1956), pp. 116-7, Pakhomov VII, 1720
Σημείο εύρεσης
Kerch' (anc. Panticapaeum), Crimea oblast, Ukraine
Αποθέτης
47 B.C.-44 B.C.
Ανεύρεση
1852
Περιγραφή
55+ coins
Παραπομπή
Liutsenko, p. 10, Sibirskii, ZOOID to (1877), p. 39
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
21+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
500 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
230+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1930, pp. 1-15, illus.; 1932, p. 205, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
345 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
35+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1920, pp. 1-16, illus.
Σημείο εύρεσης
Sinob (anc. Sinope) , Paphlagonia
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1000 coins
Σημείο εύρεσης
Karaman
Αποθέτης
365 B.C.
Ανεύρεση
1947-1948
Περιγραφή
1300+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, AArch 1959, pp. 184-201, illus.
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
89+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 116, no. 14, Le Rider, Deux trésors, pp. 46 f., Newell, NC 1914, pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 5
Σημείο εύρεσης
Zonguldak (anc. Tium), Bithynia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
170 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
20+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
15+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1948-1948
Περιγραφή
51+ coins
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 41

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date