Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 34
Σημείο εύρεσης
Gračac, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
563 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 126-7, 133
Σημείο εύρεσης
Vrankamen-Berg, between Krupa (mod. Krupanj ) and Otoka, Bosnia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, Mazin, pp. 1-2, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Truhelka, Bosnische Mitt. 1893, pp. 184-8, Willers, NZ 1904, pp. 6-7, note 1
Σημείο εύρεσης
Morella, 60 km. SW of Tortosa
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 18, 34, 40, 50 (cf. p. 18, no. 17 for possible presence of Taras coin), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 118, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 78-9
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Σημείο εύρεσης
Tarragona prov.
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 40-50, Delgado, MAE III, pp. 179, 194, Vives, MH I, p. 24, nos. 7, 9, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 119-21, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 96-8
Σημείο εύρεσης
Ampurias (= Empuries, anc. Emporiae)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
894 coins
Παραπομπή
Amoros, D'una troballa de monedes emporitanes (Barcelona, 1933), pp. 1-24; MEAD, pp. 48-9 de Guadan, MPER, pp. 132-6
Σημείο εύρεσης
Rosas (anc. Rhoda), E of Figueras
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 50, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, p. 294, Delgado, MAE III, pp. 175, 179, 194, Gaillard, Catalogue des monnaies receuillies en Espagne (Madrid, 1844), nos. 367, 377-85, Kolb, RN 1923, pp. 1-7, illus., Zobel y Zangroniz, MNE, 1877-9, pp. 109-13, illus., de Guadan, MPER, pp. 73-5
Σημείο εύρεσης
Seriña, near Reclau-Vivier, 20 km. SW of Figueras
Αποθέτης
241 B.C.
Ανεύρεση
1943
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Amoros, Numisma 14 (1955), pp. 9-16, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 295-9, Corominas, Ampurias 1944, pp. 327-9, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 20; MPER, pp. 153-5
Σημείο εύρεσης
Tortosa
Αποθέτης
240 B.C.
Ανεύρεση
1863
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 144-5, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 79-80
Σημείο εύρεσης
Cadiz, early 20th cent.
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1900-1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Mogente, 65 km. NNW of Alicante
Αποθέτης
213 B.C.-209 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
147+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 51; MEAD, pp. 33-4, Crawford, RRCH 91, Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 225, Gestoso y Acosta, Boletin de la Real Academia de la Historia 56 (1910), pp. 460-5, Hill, NC 1913, pp. 274-5, illus., Villaronga, Arse-Saguntum, p. 92; MHC (forthcoming), Vives, MH I, p. 25, nos. 26, 32-4; pp. 48-9, nos. 2-7, 11-2, 14, 19, 20-2; p. 66, nos. 6, 8; illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 16-7; MPER, pp. 117-25
Σημείο εύρεσης
Cadiz, Castillo de Santa Catalina
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
Caudete de las Fuentes (= Los Villares), 80 km. W of Valencia
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Raddatz, Schatzfunde, pp. 205-6, illus.
Σημείο εύρεσης
Ereso, Ibiza
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, pp. 27-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Talamanca, Ibiza
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
191 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 29, illus. (hoard said to be from "Marina de las Monjas")
Σημείο εύρεσης
Cheste, 25 km. W of Valencia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, pp. 32-4, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 301-2, Crawford, RRCH 75, Delgado, MAE III, p. 204, Gomez-Moreno, Miscelaneas, p. 181, Raddatz, Schatzfunde, pp. 207-8, Villaronga, Arse-Saguntum, pp. 86-7; MHC (in press), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 162-9, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 80-6
Σημείο εύρεσης
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Tivisa, 30 km. NE of Tortosa
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
29 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 94, Gomez-Moreno, Misceláneas (Madrid, 1949), pp. 178-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 258-9, illus. (= Tivisa hoard I), Villaronga, MHC (forthcoming), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 17; MPER, pp. 126-31
Σημείο εύρεσης
Drieves (= Driebes), 50 km. SE of Madrid
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Crawford, RRCH 107, Millán, in San Valereo Aparisi, El tesero preimperial de plata de Drieves (Minist. Educ. Nacional Com. general de excavaciones arqueologicas, Informes y Memorias 9, Madrid, 1945), pp. 36-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 210-22, illus., Villaronga, GacNum 9 (1968), pp. 24-5; MHC (forthcoming), de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 19; MPER, pp. 150-3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 34

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date