متقطرکرنانقشہ کے نتائج

عِلاقہ:
کل نتائج 45 میں سے، 1 سے 20 تک دکھائے جارہے ہیں
دریافت ھونے کی جگہ
Cecina, 32 km. SSW of Livorno, Etruria
جمع/ ذخیرہ
300 B.C.
دریافت
1858
تفصیلات / وضاحت
89 coins
حوالہ
Gamurrini, PerNumSfrag 1874, p. 68, note 1
دریافت ھونے کی جگہ
San Cesario, 16 km. SE of Modena, Gallia Cispadana
جمع/ ذخیرہ
208 B.C.-150 B.C.
دریافت
1834
تفصیلات / وضاحت
8 coins
حوالہ
Cavedoni, BullInst 1843, p. 199, Crawford, RRCH 111, Thomsen, ERC I, p. 108
دریافت ھونے کی جگہ
Constantine, (anc. Cirta), 300 km. E of Algiers, Algeria
جمع/ ذخیرہ
100 B.C.-1 B.C.
دریافت
1912
تفصیلات / وضاحت
237 coins
حوالہ
Charrier, Description des monnaies de la Numidie et de la Mauretanie (Macon, 1912), p. 10, note 1 (poor data: Athens given as "Athens or Carthage")
دریافت ھونے کی جگہ
Morella, 60 km. SW of Tortosa
جمع/ ذخیرہ
370 B.C.-330 B.C.
دریافت
1862
تفصیلات / وضاحت
21 coins
حوالہ
Amoros, MEAD, pp. 18, 34, 40, 50 (cf. p. 18, no. 17 for possible presence of Taras coin), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 118, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 78-9
دریافت ھونے کی جگہ
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
جمع/ ذخیرہ
310 B.C.
دریافت
1891
تفصیلات / وضاحت
16 coins
حوالہ
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
دریافت ھونے کی جگہ
Pont de Molins, near Figueras
جمع/ ذخیرہ
330 B.C.-300 B.C.
دریافت
1868
تفصیلات / وضاحت
46+ coins
حوالہ
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
دریافت ھونے کی جگہ
Tarragona prov.
جمع/ ذخیرہ
330 B.C.-300 B.C.
دریافت
1870
تفصیلات / وضاحت
39 coins
حوالہ
Amoros, MEAD, pp. 40-50, Delgado, MAE III, pp. 179, 194, Vives, MH I, p. 24, nos. 7, 9, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 119-21, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 96-8
دریافت ھونے کی جگہ
Ampurias (= Empuries, anc. Emporiae)
جمع/ ذخیرہ
400 B.C.-300 B.C.
دریافت
1926
تفصیلات / وضاحت
894 coins
حوالہ
Amoros, D'una troballa de monedes emporitanes (Barcelona, 1933), pp. 1-24; MEAD, pp. 48-9 de Guadan, MPER, pp. 132-6
دریافت ھونے کی جگہ
Denia (= Dianium; anc. Hemeroskopeion), 85 km. SE of Valencia
جمع/ ذخیرہ
400 B.C.-300 B.C.
دریافت
1906-1906
تفصیلات / وضاحت
16 coins
حوالہ
Sandars, Archaeologia 60 (1906), p. 89 (no details)
دریافت ھونے کی جگہ
Cheste, 25 km. W of Valencia
جمع/ ذخیرہ
200 B.C.
دریافت
1864
تفصیلات / وضاحت
48 coins
حوالہ
Amoros, Dracmes, pp. 32-4, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 301-2, Crawford, RRCH 75, Delgado, MAE III, p. 204, Gomez-Moreno, Miscelaneas, p. 181, Raddatz, Schatzfunde, pp. 207-8, Villaronga, Arse-Saguntum, pp. 86-7; MHC (in press), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 162-9, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 80-6
دریافت ھونے کی جگہ
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
جمع/ ذخیرہ
79 B.C.
دریافت
1920
تفصیلات / وضاحت
740 coins
حوالہ
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
دریافت ھونے کی جگہ
Auriol, 25 km. NE of Marseille
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.-460 B.C.
دریافت
1867
تفصیلات / وضاحت
2130 coins
حوالہ
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
دریافت ھونے کی جگہ
Ollioules, 5 km. W of Toulon
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.-460 B.C.
دریافت
1958
تفصیلات / وضاحت
24 coins
حوالہ
Holland, BSFN 1959, pp. 262-4, Layet-Huguenin, Annales de la Société des sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var 14 (1962), pp. 39-68
دریافت ھونے کی جگہ
Lattes (anc. Latera) near Montpellier
جمع/ ذخیرہ
270 B.C.-230 B.C.
دریافت
1966
تفصیلات / وضاحت
993 coins
حوالہ
Majurel, et al., Ogam 1967, pp. 397-406, illus., Villaronga, GacNum 11(1968), pp. 25-6
دریافت ھونے کی جگہ
Lattes (anc. Latera), near Montpellier
جمع/ ذخیرہ
230 B.C.-200 B.C.
دریافت
1965
تفصیلات / وضاحت
2000 coins
حوالہ
Majurel, et al., Ogam 1966, pp. 275-88, illus. (1890 specimens); 1967, p. 397 (c. 100 more specimens)
دریافت ھونے کی جگہ
Marseille (anc. Massalia)
جمع/ ذخیرہ
230 B.C.-200 B.C.
دریافت
1849
تفصیلات / وضاحت
403 coins
حوالہ
Blanchet, Traité, p. 544, no. 23, Crawford, RRCH 79, Marquis de Lagoy, RN 1849, pp. 323-4
دریافت ھونے کی جگہ
Marseille (anc. Massalia)
جمع/ ذخیرہ
230 B.C.-200 B.C.
دریافت
1857
تفصیلات / وضاحت
300 coins
حوالہ
Chalande, RBN 1857, pp. 318-21, illus., Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 34-5
دریافت ھونے کی جگہ
Agde, 20 km. E of Beziers (anc. Agathe), Hérault dept.
جمع/ ذخیرہ
300 B.C.-100 B.C.
دریافت
1938
تفصیلات / وضاحت
135 coins
حوالہ
Richard, JNG 1970, pp. 50-1, note 12
دریافت ھونے کی جگہ
Apt, 40 km. N of Aix
جمع/ ذخیرہ
300 B.C.-100 B.C.
دریافت
1889
تفصیلات / وضاحت
102 coins
حوالہ
Blanchet, Traité, p. 596, no. 249, RBN 1890, p. 535, RevArch 14 (1889), pp. 422-3, Rolland, RN 1959-60, p. 39
دریافت ھونے کی جگہ
Avignon (anc. Avennio)
جمع/ ذخیرہ
300 B.C.-100 B.C.
دریافت
1822
تفصیلات / وضاحت
1285 coins
حوالہ
Duprat, RN 1910, p. 578, note 1, Rolland, RN 1959-60, p. 39; 1970, pp. 105-10, illus.
کل نتائج 45 میں سے، 1 سے 20 تک دکھائے جارہے ہیں

کوائف کے اختیارات

AtomKMLCSVVisualize

جغرافیائی

نتائج بہتر بنانا

Hoard

مشمولات

Closing Date