Ancient_place: Olynthos
Показване на записи от ХХ до 13, от общо 13 резултата
Местонаходище
Olynthus, Macedonia
Хранилище
479 B.C.
Находище
1928
Описание
11 coins
Литература
Robinson, Olynthus III, pp. 8-12, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 165-6 (hd. 1), Schwabacher, AJA 1938, pp. 70-2 (authenticity of Sermyle coin)
Местонаходище
Olynthus, Macedonia
Хранилище
421 B.C.
Находище
1931
Описание
19 coins
Литература
Robinson, Olynthus VI, pp. 13-4, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 173-6, illus. (hd. V)
Местонаходище
Olynthus, Macedonia
Хранилище
379 B.C.
Находище
1934
Описание
9 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 177-9, illus. (hd. VII)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
379 B.C.
Находище
1934
Описание
9 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 176-7, illus. (hd. VI)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1931
Описание
46 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 183-5, illus. (hd. IX)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1934
Описание
84 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 186-90, illus. (hd. X)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1934
Описание
75 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 179-83, illus. (hd. VIII)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1928
Описание
35 coins
Литература
Robinson, Olynthus III, pp. 12 ff., illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 167-8, illus. (hd. II)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1931
Описание
63 coins
Литература
Robinson, Olynthus VI, pp. 11-2, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 168-71, illus. (hd. III)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1934
Описание
34 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 193-4 (hd. II AE)
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1938
Описание
35 coins
Литература
Robinson-Mylonas, AJA 1939, p. 62
Местонаходище
Olynthus
Хранилище
348 B.C.
Находище
1934
Описание
12 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 195-6 (hd. III AE)
Местонаходище
Olynthus, Macedonia
Хранилище
359 B.C.-336 B.C.
Находище
1931
Описание
10 coins
Литература
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 191-3 (hd. I AE)
Показване на записи от ХХ до 13, от общо 13 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Hoard

Съдържание

Closing Date