Εκδότρια αρχή: Φίλιππος Γ΄ της Μακεδονίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 118 από συνολικά 118
Σημείο εύρεσης
Kuft (anc. Koptos), between Keneh and Luxor
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1875-1880
Περιγραφή
330+ coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 29-30 (summary of Oxford coins only), Newell, Tyrus, p. 10
Σημείο εύρεσης
Phacous (= Fâqus), 30 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
283 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
2400 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 17-37, illus.
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1856
Περιγραφή
AR. Pot hoard: 14 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 17 coins
Παραπομπή
Huber, NC 1862, p. 163; WNM 1867, pp. 7-8, 20, Waddington, RN 1865, p. 18 = Mélanges (Paris, 1867), p. 50
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Chorsabad, c. 35 km. NE of Mosul, in anc. Assyria
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
9 coins
Σημείο εύρεσης
Babylonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
108+ coins
Παραπομπή
Newell, ESM and WSM, indices of hoards, s. v. Babylonia (Noe 118). Also known as Professor Haynes' Babylonian Hd.
Σημείο εύρεσης
Tell Halaf, on the Turko-Syrian border just S of Res el-ain (anc. Resaina, Mesopotamia)
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
352 coins
Παραπομπή
Newell, ESM and WSM, indices of hoards, s. v. Tell Halaf, Regling, ZfN 1928, p. 95
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1920-1920
Περιγραφή
94+ coins
Παραπομπή
Newell, Demetrius, pp. 165 f., Newell, ESM and WSM, indices of hoards, s. v. Mesopotamia (Noe 680), Regling, ZfN 2928, p. 95, no. 6
Σημείο εύρεσης
Mosul, in anc. Mesopotamia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1917-1917
Περιγραφή
61 coins
Σημείο εύρεσης
Pasargadae, c. 50 km. NE of Persepolis, Persis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Jenkins, Iran 1965, pp. 49-50, illus.
Σημείο εύρεσης
Pasargadae
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Jenkins, Iran 1965, pp. 44-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Pasargadae
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Jenkins, Iran 1965, pp. 42-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Atrek valley, W of Bujnurd (anc. district of Hyrcania)
Αποθέτης
209 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
1600 coins
Παραπομπή
Abgarians-Sellwood, NC 1971, pp. 103-119, illus.
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
140 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
97 coins
Παραπομπή
Fischer, SM 1968, p. 11, Le Rider, Suse, pp. 246-8, illus., Unvalla, RN 1935, pp. 155-8
Σημείο εύρεσης
Bhir Mound, Taxila, Punjab, Pakistan
Αποθέτης
300 B.C.-290 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
1167 coins
Παραπομπή
Marshall, Taxila 1-2 (Cambridge, 1951), pp. 105-6, 110-11, 751, 795, 834-5, 843-50, 853-5
Σημείο εύρεσης
Aisaros River, near Croton, Bruttium
Αποθέτης
290 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Friedlaender, ZfN 1880, pp. 227-8 (monograms of Ptolemy on pl. 4); ZfN 1881, p. 6 (disposal of some Ptolemy st.), von Duhn, ZfN 1880, pp. 312-4 (lists Alexander and Philip st.)
Σημείο εύρεσης
Aidone, near Serra Orlando (anc. Morgantina)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
AR. Under pavement of house: 1 coin noted in IGCH in addition to 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Orsi, RIN 1900, p. 89
Σημείο εύρεσης
Serra Orlando (anc. Morgantina), 4 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Stillwell, AJA 1967, pp. 248, 250, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 118 από συνολικά 118

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date