Εκδότρια αρχή: Φίλιππος Γ΄ της Μακεδονίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 118
Σημείο εύρεσης
Peloponnesus
Αποθέτης
175 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
35 coins
Σημείο εύρεσης
Paeonia
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1968 coins
Παραπομπή
Sotheby April 16, 1969; ParkeBernet Dec. 9, 1969
Σημείο εύρεσης
Athitos, Chalcidice, Macedonia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1960-1960
Περιγραφή
50+ coins
Σημείο εύρεσης
Myriophyton, near Olynthus, Macedonia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1932-1933
Περιγραφή
53+ coins
Σημείο εύρεσης
Gephyra, near Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Petsas, A Delt 1966, Chronika, p. 341
Σημείο εύρεσης
Pavlikeni, c. 40 km. W of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
16+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 237
Σημείο εύρεσης
Ogoja, c. 60 km. NE of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
31+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 358
Σημείο εύρεσης
Glavaci, NW of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 316
Σημείο εύρεσης
Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1897-1897
Περιγραφή
157 coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 11; Demetrius, pp. 117-8, 163-4; Newell's record of varieties on file ANS
Σημείο εύρεσης
Pontoleibade-Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
114+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962. pp. 418-21 (three hds.)
Σημείο εύρεσης
Prilepec, 5 km. SW of Prilep, S. Yugoslavia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
208+ coins
Παραπομπή
Vucković-Todorović, Glasnik Muz-KonzDrustMakedonja I. 12 (1958), pp. 213-54, illus.
Σημείο εύρεσης
Vedea, 18 km. W of Giurgiu, Rumania
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Mitrea, Dacia 1967, p. 382, Radulescu-Ionescu, SCN 4 (1968), pp. 442-4
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
342 coins
Σημείο εύρεσης
Slana bara, c. 12 km. N of Vidin, Bulgaria
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
164+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 284
Σημείο εύρεσης
Pergi, near Serres, Macedonia
Αποθέτης
250 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
386 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1957, p. 497, illus.
Σημείο εύρεσης
Zemun, on the Save River opp. Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
220 B.C.
Ανεύρεση
1924
Περιγραφή
195+ coins
Παραπομπή
Hunter, ANSMN 13 (1967), pp. 17-40, illus., Newell, WSM, p. 187, Pink, Münzprägung der Ostkelten, p. 61, Saria, NZ 1927, p. 11
Σημείο εύρεσης
Rasa, Calarasi district, Rumania
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1942
Περιγραφή
69+ coins
Παραπομπή
Moisil, Buletin lunar 1947, pp. 8-9; Buletin stiintific 1950, pp. 55-65 (erroneously described as two lids.: Rasa and Satu Nou) Iliescu, Caiet selectiv 2 (1961), pp. 655-6 (describes 1 Alexander, 1 Seleucus)
Σημείο εύρεσης
Ramna, 20 km. NW of Resita, Rumania
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Berkeszi, TRÉ 23 (1907), p. 35, no. 2, Gohl, NK 1907, pp. 1-4
Σημείο εύρεσης
Gorna Orjahovica, c. 7 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
355 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 13 (1939), p. 342
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 469; BullSocArch Varna 10 (1956), p. 74
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 118

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date