Εκδότρια αρχή: Φίλιππος Γ΄ της Μακεδονίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 118
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
48+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
29+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Kannaviou, c. 18 km. SE of Polis (anc. Marium)
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
90 coins
Σημείο εύρεσης
Paphos district
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
39+ coins
Σημείο εύρεσης
Aghios Ioannis, near Larnaca. (anc. Citium)
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
58 coins
Σημείο εύρεσης
Katô Paphos (anc. Nea Paphos)
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
BCH 1966, p. 355
Σημείο εύρεσης
Larnaca (anc. Citium)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Lang, NC 1871, pp. 229-34, Newell, Tyrus, pp. 10 f., Price, NC 1969, pp. 4-8, Wroth, NC 1903, p. 320
Σημείο εύρεσης
Khirbet el-Kerak (Hebrew Kinneret), c. 7 km. S of Tiberias, Galilee
Αποθέτης
319 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Baramki, QDAP 1945, pp. 86-90, illus., Bellinger, Berytus 1950-1, p. 49, Kadman, INCJ, hoard 5, Naster, INCJ, p. 5
Σημείο εύρεσης
Baalbek (anc. Heliopolis), Coelesyria
Αποθέτης
315 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
22+ coins
Παραπομπή
Schwabacher, NNA 1963, pp. 5-12, illus.
Σημείο εύρεσης
Phoenicia
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
before 1968
Περιγραφή
15 coins
Σημείο εύρεσης
Tel Tsippor, near Kiryat Gat, c. 10 km. W of Beth Guvrin, Judaea
Αποθέτης
311 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 6, Rahmani, Eretz Israel 1966, pp. 33-8 (in Hebrew). Revised version in SM 1966, pp. 129-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Byblus (mod. Jebail), Phoenicia
Αποθέτης
309 B.C.-308 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
141 coins
Παραπομπή
Bellinger, Berytus 1950-1, pp. 37-49 (140 spec.), illus., Dunand, Fouilles de Byblos I, 1926-1932 (Paris, 1937-9), pp. 409-52, nos. 6309-6449, illus., Le Rider, CIN 1961. Relazioni, p. 71, Naster, INCJ, pp. 5, 10
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Beirut (anc. Berytus)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
27+ coins
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
290 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
92 coins
Σημείο εύρεσης
Bab (anc. Batnae) environs, between Beroea and Hierapolis, Cyrrhestica
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
1080 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, p. 437, Thompson-Bellinger, Yale Class. Stud. 14 (1955), pp. 3-45
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr; anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
8000+ coins
Παραπομπή
(Elder) Collection of Coins of Alexander the Great, 300 illus., AA 1907, p. 160, May, NC 1952, pp. 1-18, illus., Mosser, NNM 97 (1941), nos. 18-52, illus., Newell, Reattribulion, pp. 34-62, illus.; Sidon-Ake, p. 57, illus.; NNM 19 (1923), illus. (4826 specimens listed; details of further 1062 noted by Newell subsequently, in ANS file, See pp. 146-7 for citation of Dattari for presence of Ptolemy I specimens); Tarsos. p. 109, illus., Num 1909, p. 9, Torrey, NNM 77 (1937), illus.
Σημείο εύρεσης
Abu Hommos, 40 km. SE of Alexandria
Αποθέτης
311 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Brett, TING, p. 26, illus., Newell, Tyrus, p. 10; Nuns 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
79+ coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. pp. 74-5, tables B, C, D; refs. to Müller, illus.), Svoronos, Ptolemies 4, p. 401, nos. 6, 12
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 118

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date