Εκδότρια αρχή: Philistis of Syracuse
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Noto environs, 24 km. SW of Syracuse
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
700 coins
Παραπομπή
Riccio, BullInst 1854, p. xlii, Romano, Sopra alcune monete scoverte in Sicilia (Paris, 1862), p. 52, Salinas, PerNumSfrag 1868, pp. 206-7
Σημείο εύρεσης
Syracuse environs
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1965
Σημείο εύρεσης
Vizzini, 16 km. NW of Acrae
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
73 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 227, RassNum. 1932, pp. 91-2
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1838
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
BullInst 1853, p. 58, Mommsen, Rheinisches Mus. für Philologie 1846, p. 626 note, Salinas, PerNumSfrag 1868, p. 206, note 3
Σημείο εύρεσης
Rosolini, 15 km. NW of Pachino
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Orsi's notes
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
215 B.C.-212 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
300-400 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 221, 239, Orsi, RIN 1900, pp. 85-90
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
159 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 62, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229, 239, Gentili, NSc 1951, pp. 319-22, Thomsen, ERC II, p. 259, note 125
Σημείο εύρεσης
Enna environs
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1966
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date