Εκδότρια αρχή: Πτολεμαίος Η' Φύσκων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11
Σημείο εύρεσης
Gračac, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
563 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 126-7, 133
Σημείο εύρεσης
Mazin, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
865 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900, pp. 2863-8, 2885-90, 2898-900, 2914-6; 1901, pp. 2929-322 Mazin, pp. 1-29, Blanchet, RN 1901, pp. 290-3 (review of Bahrfeldt, BMzB 1900), Cf. Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hoard XXI, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Patsch, Schriften der Balkaner Komm. 1 (Vienna, 1900), p. 52, Willers, NZ 1904, p. 5, note 5; 1919, p. 127
Σημείο εύρεσης
Petreres, near Dhali (anc. Idalium)
Αποθέτης
130 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Cyprus
Αποθέτης
130 B.C.
Ανεύρεση
1934-1934
Περιγραφή
19 coins
Σημείο εύρεσης
Nea Paphus
Αποθέτης
95 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
2484 coins
Παραπομπή
BCH 1965, pp. 292 f., illus.
Σημείο εύρεσης
Madaba (anc. Madeba), c. 30 km. S of Amman
Αποθέτης
146 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Jenkins, INCJ, p. 69, note 26 (latest coin Ptolemy VI, not Ptolemy V as stated)
Σημείο εύρεσης
Saqqara, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
67 coins
Σημείο εύρεσης
Keneh (mod. Qena; anc. Kaionopolis), near Luxor
Αποθέτης
144 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
245+ coins
Παραπομπή
Newell, NNM 33 (1927), pp. 14-31, illus. (Ptolemy VIII tetradr. given as Paphus, p. 22, but Newell later regarded these as of Alexandreia, see Standard Ptol. Silver, p. 11
Σημείο εύρεσης
Tell Nebesheh (anc. Am), 50 km. E of El Mansûra
Αποθέτης
130 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Petrie, Tanis, pp. 25-6 (BMC references)
Σημείο εύρεσης
Zawiat Razim, 60 km. NW of Cairo
Αποθέτης
90 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
251 coins
Παραπομπή
Newell, Num 1924, p. 301
Σημείο εύρεσης
Karanis (mod. Kom Washim), Fayum distr.
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
56 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date