Εκδότρια αρχή: Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15
Σημείο εύρεσης
Grammenon, E of Larissa, Thessaly
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1889
Περιγραφή
130 coins
Παραπομπή
Robert, Études, pp. 191-2 (for geography and date of discovery), Svoronos, JIAN 1901, pp. 83-90
Σημείο εύρεσης
Metsobon, Epirus
Αποθέτης
173 B.C.-171 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Franke, JNG 1957, pp. 35-50, illus.
Σημείο εύρεσης
Oreus (anc. Histiaea), Euboea
Αποθέτης
171 B.C.-169 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
1300 coins
Παραπομπή
Franke, JNG 1957, pp. 35-9, Robert, Études, pp. 189-90, Svoronos, JIAN 1902, pp. 318-28, illus. (some), Thompson, NNM 159 (1968), pp. 92-3
Σημείο εύρεσης
Tricca (Trikkala) environs, Thessaly
Αποθέτης
168 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100-150 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 11 (1964), pp. 77-80, illus., Varoucha, BCH 1962, p. 422, no. 9 (in all probability part of this hd.)
Σημείο εύρεσης
Jannina environs, Epirus
Αποθέτης
168 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Franke, JNG 1957, pp. 34-5, 47-9, illus. and supplementary information
Σημείο εύρεσης
Sitichoro, near Pharsalus, Thessaly
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
2500-3000 coins
Παραπομπή
Oeconomides, ArchEph 1970, pp. 13-26, illus. (the Volos and Thessalonica lots)
Σημείο εύρεσης
Metalla, 15 km. from Serres, Macedonia
Αποθέτης
270 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
207 coins
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-180 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
23+ coins
Σημείο εύρεσης
Mikropolis, Drama district, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-180 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1939, p. 288
Σημείο εύρεσης
Yenikeui, near Amphipolis, Macedonia
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Perdrizet, RN 1903, p. 324, Robert, Études, p. 206
Σημείο εύρεσης
Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Thompson, NC 1962, p. 318; ANSMN 12 (1966), p. 60, Varoucha, BCH 1962, p. 422, illus.
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 12 (1966), pp. 57-63, illus. (Lot A), Varoucha, A Delt 1963, Chronika, p. 4, illus. (Lot B)
Σημείο εύρεσης
Philippi environs, Macedonia
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
before 1965
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Dojran, Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Klemenc, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 131,133
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date