Νομισματική αξία: Δίδραχμον
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 141 έως 151 από συνολικά 151
Σημείο εύρεσης
El Arahal, 40 km. SE of Seville
Αποθέτης
450 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, pp. 425-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Tortosa
Αποθέτης
240 B.C.
Ανεύρεση
1863
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 144-5, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 79-80
Σημείο εύρεσης
Seville, Cuesta del Rosario
Αποθέτης
237 B.C.-218 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Fernandez-Chicarro, NH 1952, pp. 63-70, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Montemolin, near Marchena, 50 km. E of Seville
Αποθέτης
237 B.C.-218 B.C.
Ανεύρεση
1871-1871
Περιγραφή
2+ coins
Παραπομπή
Delgado, MAE I, p. 119 and fig., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Mazarron, 30 km. W of Cartagena
Αποθέτης
237 B.C.-218 B.C.
Ανεύρεση
1861
Περιγραφή
90+ coins
Παραπομπή
Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), nos. 439, 444, 457-9, 462-3, Villaronga, MHC (forthcoming), Vives, MH I, pp. 48-9, notas 1, 8, 13, 19-25, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 157-62, Zobel y Zangroniz-Mommsen, MonatsbBerlin 1863, pp. 248-62, illus.
Σημείο εύρεσης
Cadiz, early 20th cent.
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1900-1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Granada (anc. Iliberris)
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 33, Gomez-Moreno, Miscelaneas (Madrid, 1949), p. 175, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Mogente, 65 km. NNW of Alicante
Αποθέτης
213 B.C.-209 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
147+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 51; MEAD, pp. 33-4, Crawford, RRCH 91, Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 225, Gestoso y Acosta, Boletin de la Real Academia de la Historia 56 (1910), pp. 460-5, Hill, NC 1913, pp. 274-5, illus., Villaronga, Arse-Saguntum, p. 92; MHC (forthcoming), Vives, MH I, p. 25, nos. 26, 32-4; pp. 48-9, nos. 2-7, 11-2, 14, 19, 20-2; p. 66, nos. 6, 8; illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 16-7; MPER, pp. 117-25
Σημείο εύρεσης
Cheste, 25 km. W of Valencia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, pp. 32-4, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 301-2, Crawford, RRCH 75, Delgado, MAE III, p. 204, Gomez-Moreno, Miscelaneas, p. 181, Raddatz, Schatzfunde, pp. 207-8, Villaronga, Arse-Saguntum, pp. 86-7; MHC (in press), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 162-9, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 80-6
Σημείο εύρεσης
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Xarraca, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
402 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 167, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 141 έως 151 από συνολικά 151

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date