Νομισματική αξία: Οβολός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 81
Σημείο εύρεσης
Pleven environs, Bulgaria
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 318
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
520 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
10+ coins
Παραπομπή
Pfeiler, SNR 1966, p. 12
Σημείο εύρεσης
Bairakli, Izmir (anc. Smyrna), Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
JHS 1952, p. 106, Robinson, NC 1958, p. 188; 1960, pp. 31-3, illus., Schlumberger, I: argent grec, p. 6, no. 2
Σημείο εύρεσης
Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
22 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1894-1894
Περιγραφή
14+ coins
Σημείο εύρεσης
"Gherelli" near Bodrum (anc. Hallcarnassus), Caria
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Newton, Travels and Discoveries in the Levant 1 (London, 1865), p. 226, illus., Regling, Frankfurter Münzzeitung 1917, pp. 255, 257
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
89+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 116, no. 14, Le Rider, Deux trésors, pp. 46 f., Newell, NC 1914, pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 5
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 9, note 1
Σημείο εύρεσης
Al-Mina, at the mouth of the Orontes, Seleucis
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 6, 10, Robinson, NC 1937, pp. 182-90, illus.; 1948, p. 48, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, nos. 22-4, Schwabacher, OpuscArch. 6 (1950), pp. 141 ff.
Σημείο εύρεσης
Al-Mina, at the mouth of the Orontes, Seleucis
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
25 coins
Σημείο εύρεσης
Al-Mina, at the mouth of the Orontes, Seleucis
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
43 coins
Σημείο εύρεσης
Tripolis environs, Phoenicia
Αποθέτης
333 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
114 coins
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba, between Zahle and Baalbek, Coelesyria
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 5, 10 ff., Rouvier, RN 1902, pp. 258-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 20
Σημείο εύρεσης
Abu Shusheh, near anc. Gezer, Judaea
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
before 1930
Περιγραφή
77+ coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 1, Lambert, QDAP 1933, pp. 1-10, illus., Naster, INCJ, pp. 5, 18-26, Newell, NNM 82 (1938), pp. 47-58, illus., Robinson, NC 1936, p. 199, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 17
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
330 B.C.-311 B.C.
Ανεύρεση
1931-1932
Περιγραφή
111+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 241-3, illus., Schlumberger, L'argent glee, p. 7, no. 7, Unvalla, MMAP 1934, p. 77
Σημείο εύρεσης
Kuh-i-Tuftan (anc. district of Gedrosia)
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Rapson, NC 1904, pp. 311-25, illus.
Σημείο εύρεσης
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 81

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date