Νομισματική αξία: Τετράδραχμο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 901 έως 917 από συνολικά 917
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
159 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 62, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229, 239, Gentili, NSc 1951, pp. 319-22, Thomsen, ERC II, p. 259, note 125
Σημείο εύρεσης
Enna environs
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1966
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230-1, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 109-11; 5-6, p. 285
Σημείο εύρεσης
Termini Imerese environs
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1958-9, p. 317; AIIN 1960-1, pp. 73-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Bizerta (anc. Hippo Diarrhytus), Tunisia
Αποθέτης
420 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Blanchet, RN 1907, p. 533, Comm. de Bray, Bulletin de la Société archéologique de Sousse 1907, pp. 104-5, Jenkins, Gela, p. 148, hoard 4
Σημείο εύρεσης
El Djem, (anc. Thysdrus), 50 km. N of Sfax, Tunisia
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 47, Robinson, BMQ 1938, pp. 141-3, illus.; Essays Mattingly, p. 35
Σημείο εύρεσης
Cani Islands, 23 km. NE of Bizerta, Tunisia
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 132, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 53, Merlin, BCTH 1916, pp. cciv-cvviii
Σημείο εύρεσης
La Goulette, 5 km. S of anc. Carthage, Tunisia
Αποθέτης
146 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
Constantine, (anc. Cirta), 300 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
237 coins
Παραπομπή
Charrier, Description des monnaies de la Numidie et de la Mauretanie (Macon, 1912), p. 10, note 1 (poor data: Athens given as "Athens or Carthage")
Σημείο εύρεσης
El Arahal, 40 km. SE of Seville
Αποθέτης
450 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, pp. 425-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Σημείο εύρεσης
Granada (anc. Iliberris)
Αποθέτης
400 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Engel, RevArch 1896, p. 211 (no details), Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 226, no. 12
Σημείο εύρεσης
Mazarron, 30 km. W of Cartagena
Αποθέτης
237 B.C.-218 B.C.
Ανεύρεση
1861
Περιγραφή
90+ coins
Παραπομπή
Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), nos. 439, 444, 457-9, 462-3, Villaronga, MHC (forthcoming), Vives, MH I, pp. 48-9, notas 1, 8, 13, 19-25, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 157-62, Zobel y Zangroniz-Mommsen, MonatsbBerlin 1863, pp. 248-62, illus.
Σημείο εύρεσης
Granada (anc. Iliberris)
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 33, Gomez-Moreno, Miscelaneas (Madrid, 1949), p. 175, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Mogente, 65 km. NNW of Alicante
Αποθέτης
213 B.C.-209 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
147+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 51; MEAD, pp. 33-4, Crawford, RRCH 91, Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 225, Gestoso y Acosta, Boletin de la Real Academia de la Historia 56 (1910), pp. 460-5, Hill, NC 1913, pp. 274-5, illus., Villaronga, Arse-Saguntum, p. 92; MHC (forthcoming), Vives, MH I, p. 25, nos. 26, 32-4; pp. 48-9, nos. 2-7, 11-2, 14, 19, 20-2; p. 66, nos. 6, 8; illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 16-7; MPER, pp. 117-25
Σημείο εύρεσης
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 901 έως 917 από συνολικά 917

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date