Νομισματική αξία: 1/4 shekel
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Locri (mod. Gerace), Bruttium
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
27 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 76, Procopio, AIIN 1954, p. 57
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
151+ coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 60, Robinson, NC 1964, p. 44, Vlasto, NC 1909, pp. 253-63, illus.; 1930, p. 537, note 37
Σημείο εύρεσης
Catanzaro environs
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
80+ coins
Παραπομπή
Seen in commerce
Σημείο εύρεσης
Tiriolo, 10 km. NW of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
731 coins
Παραπομπή
Canessa, RIN 1898, pp. 158-9, Cesano, TINC 1936, pp. 57-8, Gabrici, NSc 1898, pp. 174-6 (lists about half), Robinson, NC 1964, pp. 45, 54
Σημείο εύρεσης
Peradace, near Tiriolo, 10 km. WNW of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
109+ coins
Παραπομπή
Ferri, NSc 1926, p. 329, Pfeiler, JNG 1964, pp. 34-6
Σημείο εύρεσης
Caulonia, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 57, Currò (p. 237, note 45) suggests that this hd. and no. 1909 above are the same, but the discrepancy of contents and terminal dates makes this highly unlikely, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 232-3, 237, Robinson, NC 1964, p. 44
Σημείο εύρεσης
Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
BMQ 1930, p. 15, illus., Jenkins-Lewis, Carthage, p. 48, Robinson, NC 1964, p. 44, illus.
Σημείο εύρεσης
Enna environs
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1966
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
508 coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 60, NSc 1877, pp. 18-9 and 71, Robinson, NC 1964, p. 44, Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 209, no. XV; Kokalos 1961, p. 151, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date