Νομισματική αξία: Double siglos
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
460 B.C.
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Rhodes
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
41+ coins
Παραπομπή
Naster, Lucien de Hirsch (Brussels, 1959), p. 148, no. 887
Σημείο εύρεσης
Karaman
Αποθέτης
365 B.C.
Ανεύρεση
1947-1948
Περιγραφή
1300+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, AArch 1959, pp. 184-201, illus.
Σημείο εύρεσης
Karapinar, (anc. Hyde ), Lycaonia
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Kayseri (anc. Caesareia-Mazaca), Cappadocia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 4 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Blau, De numis Achaemenidarum (Leipzig, 1855), p. 16, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 1, Six, NC 1884, p. 119
Σημείο εύρεσης
Selimiye (formerly Eskiantalya; anc. Side), Pamphylia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
18+ coins
Παραπομπή
Kraay, NC 1969, pp. 19 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10, Seltman, NNM 22 (1924), illus.
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
1300+ coins
Παραπομπή
BCH 1960, pp. 493-4, Kraay, NC 1962, pp. 1-15, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
7+ coins
Σημείο εύρεσης
Bereket, c. 30 km. N of Gilindere (anc. Celenderis), Cilicia
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Taner, Belleten 1966, pp. 173-80, illus.
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
89+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 116, no. 14, Le Rider, Deux trésors, pp. 46 f., Newell, NC 1914, pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 5
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
16+ coins
Παραπομπή
Jenkins, NC 1955, p. 142, illus., Mørkholm, AArch 1959, p. 184, note 4, Robinson, NC 1948, p. 43, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 12
Σημείο εύρεσης
Bucak, c. 15 km. S of Elmali, near Avian Gölü (anc. Podalia Lake), Lycia
Αποθέτης
375 B.C.-370 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
1600 coins
Παραπομπή
BCH 1960, p. 49, illus., Jenkins, NC 1959, pp. 34-41, illus., Le Rider, RN 1961, pp. 18-21, illus., Mildenberg, CIN 1961, Atti, pp. 45-55, illus., Olçay-Mørkholm, NC 1971, pp. 1-29, illus.
Σημείο εύρεσης
Antalya (anc. Attalla), Pamphylia
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
before 1947
Περιγραφή
15+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1967-1968
Περιγραφή
1000 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1948-1948
Περιγραφή
7+ coins
Σημείο εύρεσης
Küchük Köhne, c. 35 km. E of Yozgat, Galatian-Cappadocian border
Αποθέτης
325 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
28 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 46 (1931), pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 6
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
330 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1938-1938
Περιγραφή
"some" AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Raymond, Coin Topics 9 (1938), p. 6
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
48+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date