Νομισματική αξία: Fraction
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 110
Σημείο εύρεσης
Maruggio, 30 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Quagliati, NSc 1906, pp. 215-7
Σημείο εύρεσης
Calvi Risorta (anc. Cales), Campania
Αποθέτης
350 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
156 coins
Παραπομπή
Stazio, PP 1960, pp. 225-8
Σημείο εύρεσης
Oppido Lucano, 20 km. NE of Potenza, Lucania, date unknown
Αποθέτης
280 B.C.
Περιγραφή
77 coins
Σημείο εύρεσης
Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
1849 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 39-76, Crawford, RRCH 11, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 41-4
Σημείο εύρεσης
Torchiarolo
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1931-1931
Περιγραφή
130 coins
Παραπομπή
RassNum. 1931, p. 170
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
281 B.C.-271 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Gabrici, NSc 1899, pp. 400-2
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.-260 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Borelli, Miscellanea Num. 1922, pp. 4-7, 60 (Lot B = N. 1057), Vlasto, NC 1922, pp. 245-7 (Lot A = N. 1056)
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
228 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
1557 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 165-9, 219-28
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 9 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 9 coins
Παραπομπή
Gabrici, BollCircNumNap 1941, pp. 5 ff.
Σημείο εύρεσης
Agrigento (anc. Acragas)
Αποθέτης
435 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
288 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 147, Lederer, BMzB 1913, pp. 493-5, 563-72, illus., Salinas, RN 1867, pp. 335-42, illus.
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
350 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
25+ coins
Παραπομπή
Griffo, AIIN 1955, pp. 199-200, Jenkins, Gela, p. 157
Σημείο εύρεσης
Palazzolo (anc. Acrae)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 222, 239
Σημείο εύρεσης
Mineo, 30 km. W of Leontini
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 222, 238, Jenkins, Gela, p. 155, Orsi, NSc 1905, pp. 438-9
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Σημείο εύρεσης
San Sperato, near Sestu, 10 km. N of Cagliari, Sardinia
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1535
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58, hoard IX, Spano, BAS 1862, pp. 40-6
Σημείο εύρεσης
Morella, 60 km. SW of Tortosa
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 18, 34, 40, 50 (cf. p. 18, no. 17 for possible presence of Taras coin), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 118, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 78-9
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Σημείο εύρεσης
Tarragona prov.
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 40-50, Delgado, MAE III, pp. 179, 194, Vives, MH I, p. 24, nos. 7, 9, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 119-21, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 96-8
Σημείο εύρεσης
Ampurias (= Empuries, anc. Emporiae)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
894 coins
Παραπομπή
Amoros, D'una troballa de monedes emporitanes (Barcelona, 1933), pp. 1-24; MEAD, pp. 48-9 de Guadan, MPER, pp. 132-6
Σημείο εύρεσης
Rosas (anc. Rhoda), E of Figueras
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 50, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, p. 294, Delgado, MAE III, pp. 175, 179, 194, Gaillard, Catalogue des monnaies receuillies en Espagne (Madrid, 1844), nos. 367, 377-85, Kolb, RN 1923, pp. 1-7, illus., Zobel y Zangroniz, MNE, 1877-9, pp. 109-13, illus., de Guadan, MPER, pp. 73-5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 110

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date