Νομισματική αξία: Quadrigatus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 13 από συνολικά 13
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 13 από συνολικά 13

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date