Νομισματική αξία: Stater
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 421 έως 425 από συνολικά 425
Σημείο εύρεσης
Orrestano (Oristano; anc. Othoca), 100 km. NNW of Cagliari Sardinia
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
110+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 56, hoard III, pp. 78-94, illus.
Σημείο εύρεσης
San Sperato, near Sestu, 10 km. N of Cagliari, Sardinia
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1535
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 58, hoard IX, Spano, BAS 1862, pp. 40-6
Σημείο εύρεσης
El Arahal, 40 km. SE of Seville
Αποθέτης
450 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, pp. 425-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 421 έως 425 από συνολικά 425

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date