Δυναστεία: Δυναστεία των Πτολεμαίων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 113 από συνολικά 113
Σημείο εύρεσης
Tanis (mod. San el Hagar), 50 km. E of El Mansûra
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
47 coins
Σημείο εύρεσης
Alexandria ("Rivaye d'Alexandria")
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
900 coins
Παραπομπή
Eddé, Boll. di Num. 1905, pp. 129, 140 (no details but presumably the series Svoronos 1815-40 is meant)
Σημείο εύρεσης
Euhemeria (mod. Qasr el Banat), 100 km. SW of Cairo, c. A.D. 28
Αποθέτης
15 B.C.-14 B.C.
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Catalogue of the Greek Papyri in the Rylands Library at Manchester 2 (Manchester, 1915), no. 125, Hunt-Edgar, Select Papyri 2 (Loeb, 1934), p. 259
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
19 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1910, pp. 333-9, pl. 10 ("Ptolemy XIII" = Cleopatra)
Σημείο εύρεσης
Sarnakunk environs, Sisian raion, c. 150 km. SE of Erevan, Armenia
Αποθέτης
30 B.C.-25 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
178+ coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH, no. 455, Kropotkin, no. 1558, Pakhomov VI, no. 1530, Shakhnazar'ian, Trudy Gosudarstvennogo Istoricheskogo Muzeia Akademii Nauk Armianskoi SSR 2 (Erevan, 1950), pp. 7-35 (in Armenian)
Σημείο εύρεσης
Aisaros River, near Croton, Bruttium
Αποθέτης
290 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Friedlaender, ZfN 1880, pp. 227-8 (monograms of Ptolemy on pl. 4); ZfN 1881, p. 6 (disposal of some Ptolemy st.), von Duhn, ZfN 1880, pp. 312-4 (lists Alexander and Philip st.)
Σημείο εύρεσης
Campana, 45 km. NW of Croton, Bruttium
Αποθέτης
216 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
78 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 49, Pfeiler, JNG 1964, pp. 14-5, Procopio, AIIN 1954, pp. 53-56, Thomsen, ERC I, p. 121
Σημείο εύρεσης
Enna environs
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1966
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230-1, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 109-11; 5-6, p. 285
Σημείο εύρεσης
Montagna di Marzo, 8 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
322 coins
Παραπομπή
Crawford, RRGH 99, Holloway, ANSMN 9 (1960), pp. 69-70, Orsi, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 105-16, Thomsen, ERC I, p. 122
Σημείο εύρεσης
Avola, SE Sicily
Αποθέτης
175 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 122, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 56, hoard IV
Σημείο εύρεσης
Cape Matafus, 20 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
38 B.C.
Ανεύρεση
1786
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere . . . Ainslieana, V.2 (Florence, 1821), pp. v ff.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 113 από συνολικά 113

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date