Σημείο εύρεσης: Egypt
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 20
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
600 B.C.-500 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
ZfN 1904, " Jahresberichte 1901-2," p. 25
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1879-1879
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 1 (Berlin Aeneia specimen possibly but not certainly from this find)
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Jenkins, NC 1955, p. 148, note 2
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
52 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
318 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
44 coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. p. 73, table A, Muller nos.; some illus.
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
79+ coins
Παραπομπή
Dutilh, AN 1895, pp. 73-92 (esp. pp. 74-5, tables B, C, D; refs. to Müller, illus.), Svoronos, Ptolemies 4, p. 401, nos. 6, 12
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
34 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt ()
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1936-1936
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Godefroy, RN 1936, pp. 281, 283, illus.
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1904-1908
Περιγραφή
458+ coins
Παραπομπή
Svoronos, Ptolemies 4, pp. 404-7, nos. 183-268 (listed as "Egyptian find")
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
255 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
6+ coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1908-1908
Περιγραφή
58 coins
Παραπομπή
Milne, Annals of Archaeology and Anthropology 1908, p. 32 (Svoronos references)
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1908-1908
Περιγραφή
49 coins
Παραπομπή
Milne, Annals of Archaeology and Anthropology 1908, p. 32 (Svoronos references)
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1908-1908
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Milne, Annals of Archaeology and Anthropology 1908, p. 32 (Svoronos references)
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
174 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
5+ coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
70 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Dutilh, JIAN 1898, pp. 148-56 (details of Side specimens, dates only of Ptolemaic; latter could presumably be of the series attributed by Regling to Ptolemy XII second reign and Cleopatra VII), Mowat, CorNum, p. 189
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
46 B.C.-45 B.C.
Ανεύρεση
1967-1967
Περιγραφή
169 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
400 coins
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
300 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1905-1905
Περιγραφή
AE (140 kg.): Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Eddé, Boll. di Num. 1905, p. 129 (no details)
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
19 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1910, pp. 333-9, pl. 10 ("Ptolemy XIII" = Cleopatra)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 20

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date