Σημείο εύρεσης: Gela (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
485 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
1076 coins
Παραπομπή
Griffo, AIIN 1958-9, pp. 301-2, Jenkins, Gala, pp. 20-1, 150-1, illus., Raven, Essays Robinson, p. 48, note 1
Σημείο εύρεσης
Passo di Piazza (anc. Gela)
Αποθέτης
480 B.C.-478 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
45 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 227 (listed as 1934 = Gela), Jenkins, Gela, pp. 21-2, 156
Σημείο εύρεσης
Piano Rizzuto, 7 km. E of Gela
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222 Jenkins, Gela, pp. 149-50, Orsi, AttiMemIIN 1919, pp. 1-22, illus.; 1921, pp. 3-4
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1883
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
BullNumSfrag 2 (1884), p. 63, Friedländer, ZfN 1885, p. 2, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, no. XIV
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1901-1903
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 152, Orsi, MonAnt 1906, p. 418
Σημείο εύρεσης
Gela, Borgo
Αποθέτης
330 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
1200+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 223, 238, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 22
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
AV (a few): Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Capo Soprano
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
89 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 231
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1956-1957
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Orlandini, NSc 1960, pp. 203-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
AA 1921, p. 230, Orsi, NSc 1920, p. 338
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
82 coins
Παραπομπή
Holloway, RBN 1962, pp. 6-9, Jenkins, Gela, p. 152, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 59, Orsi, MonAnt 1907, pp. 538-40; NSc 1888, p. 201
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
27 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 224, 238, Orsi, NSc 1915, p. 234
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
282 B.C.
Ανεύρεση
1901-1903
Περιγραφή
47 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 152, Orsi, MonAnt 1906, p. 420
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 14 από συνολικά 14

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date