Σημείο εύρεσης: Messina (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
493 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
186 coins
Παραπομπή
Cahn, Naxos, p. 85, Evans, NG 1896, pp. 100-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
489 B.C.-479 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
36+ coins
Παραπομπή
Babelon, Mélanges 3, pp. 41-8 = RN 1894, pp. 278-85 (mistakenly attributes to this tetradr. of Samos with prow symbol), Barron, Samos, pp. 43, 178-9, von Sallet, ZfN 1876, pp. 135-6, illus.; 1878, pp. 103-5
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 9 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 9 coins
Παραπομπή
Gabrici, BollCircNumNap 1941, pp. 5 ff.
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
60+ coins
Σημείο εύρεσης
Messina
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
243 coins
Παραπομπή
Molthein, Cat. des méd. gr. (Paris, 1895), p. 48
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date