Σημείο εύρεσης: Motta San Giovanni (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Σημείο εύρεσης
Motta S. Giovanni, 12 km. S of Reggio, Bruttium
Αποθέτης
211 B.C.-208 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 80, Procopio, AIIN 1954, pp. 58-9
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date