Σημείο εύρεσης: Ruvo di Puglia (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2
Σημείο εύρεσης
Ruvo (anc. Rubi), 35 km. W of Bari, Apulia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
57 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1877, p. 64 (= 286)
Σημείο εύρεσης
Ruvo (anc. Rubi), 35 km. W of Bari, Apulia, date unknown
Αποθέτης
270 B.C.
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 46-7
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date