Σημείο εύρεσης: Shumen (Bulgaria)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5
Σημείο εύρεσης
Sumen (formerly Kolarovgrad) environs, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
112 coins
Παραπομπή
Gerasimov, Musée National Bulgare: Fouilles et Recherches 1 (1948), pp. 134-49, illus.; BIAB 17 (1950), p. 319, Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4
Σημείο εύρεσης
Sumen (formerly Kolarovgrad), Bulgaria
Αποθέτης
120 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
62+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 238; BullSocArchVarna 10 (1956), pp. 65-78, illus., Price, NC 1968, p. 7 f.
Σημείο εύρεσης
Sumen (formerly Kolarovgrad) environs, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 400
Σημείο εύρεσης
Sumen (formerly Kolarovgrad), Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 244
Σημείο εύρεσης
Sumen (formerly Kolarovgrad) environs, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
116 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 226
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 5 από συνολικά 5

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date