Σημείο εύρεσης: Sicily (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 25
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
475 B.C.-460 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
4+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
465 B.C.-450 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Gabrici, RIN 1894, pp. 415-7; 1895, p. 30, Gutmann-Schwabacher, MitBayNumGes 1929, pp.101 ff., Kraay, Greek Coins and History (London, 1969), pp. 32-4, Seltmann, ZfN 1895, pp. 165-82, illus.
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
240 coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
405 B.C.
Ανεύρεση
1956-1956
Περιγραφή
3 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 99, note 30
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
37+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
450 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1905-1905
Περιγραφή
6+ coins
Παραπομπή
Hirsch Cat Nov. 27, 1905, Vorwort
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
AR: 1 coin noted in IGCH. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
29+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
95 coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
350 B.C.-325 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Head, NC 1879, pp. 217-8
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
325 B.C.
Περιγραφή
24 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 231
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
333 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1837
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Zograph, NC 1928, pp. 115-30, illus., von Koehne, MemSocd'ArchNumSt.Petersbourg 1847, pp. 121-44, illus. (not seen by K)
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
320 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 207, no. VII; 1958-9, pp. 178-85
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1912-1913
Περιγραφή
277+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
58+ coins
Παραπομπή
Ravel, Numismatics 1936, pp. 1-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 207, no. VI; 1958-9, pp. 167-77
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1937-1937
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1937, p. 237
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 210, no. XX
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1890-1890
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Hoffman, May 19, 1890, lots 572-3, Mavrogordato, NC 1908, pp. 197-201, illus., Newell, NNM 82 (1938), pp. 59-60, illus.
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
350 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
25+ coins
Παραπομπή
Griffo, AIIN 1955, pp. 199-200, Jenkins, Gela, p. 157
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 25

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date