Σημείο εύρεσης: Syracuse (Italy)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15
Σημείο εύρεσης
Carancino, near Syracuse
Αποθέτης
500 B.C.-450 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 223
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Scala Greca
Αποθέτης
415 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
76 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229, 239, Gentili, NSc 1951, pp. 160-3, illus.; AIIN 1954, p. 166-7
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 224
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
330 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1770
Περιγραφή
200 lbs AR
Παραπομπή
Eckhel, Doctrina num. vet. 1 (Leipzig, 1826), p. lxxxii
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Fusco
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 101-9, illus.; 1958-9, pp. 284-5
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 226
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Canalicchio
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1897
Περιγραφή
62 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, p. 221
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
275 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
5 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, p. 226
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Teracati
Αποθέτης
215 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 225
Σημείο εύρεσης
Syracuse environs
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Seen in commerce, 1965
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1838
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
BullInst 1853, p. 58, Mommsen, Rheinisches Mus. für Philologie 1846, p. 626 note, Salinas, PerNumSfrag 1868, p. 206, note 3
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Achradina
Αποθέτης
215 B.C.-212 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
300-400 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 221, 239, Orsi, RIN 1900, pp. 85-90
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
159 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 62, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 229, 239, Gentili, NSc 1951, pp. 319-22, Thomsen, ERC II, p. 259, note 125
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Orsi, NSc 1905, pp. 389-90
Σημείο εύρεσης
Syracuse
Αποθέτης
212 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230-1, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 109-11; 5-6, p. 285
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 15 από συνολικά 15

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date