Υλικό: Χρυσός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 147
Σημείο εύρεσης
Athens (near the Elissus River)
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Constantopoulos, A Delt. 1930-1, p. 36
Σημείο εύρεσης
Elis
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Eretria environs, Euboea
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1855-1855
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Lambros, Sur six médailles d'or inédites de Philippi (Corfu, 1855), line drawings
Σημείο εύρεσης
Corinth
Αποθέτης
327 B.C.-325 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Edwards-Thompson, AJA 1970, pp. 343-50, illus. (with references to earlier publications)
Σημείο εύρεσης
Makryneia, Acarnania
Αποθέτης
315 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1859
Περιγραφή
6 coins
Σημείο εύρεσης
Ougri, Achaea
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1892-1892
Περιγραφή
8 coins
Σημείο εύρεσης
Kalamata, Messenia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1849
Περιγραφή
27 coins
Σημείο εύρεσης
Thoricos, near Laurium, Attica
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
292 coins
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Aegina
Αποθέτης
287 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Newell, Demetrius, p. 134, note 5, Svoronos, Athènes, pl. 32, 8-14 (Athens)
Σημείο εύρεσης
Thessaly
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
30 coins
Σημείο εύρεσης
Gravena, Epirus
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1922-1922
Περιγραφή
150 coins
Σημείο εύρεσης
Naupactus, Locris
Αποθέτης
250 B.C.-225 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 76-7, Varoucha, BCH 1956, p. 227, illus.
Σημείο εύρεσης
Delos
Αποθέτης
88 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
64 coins
Παραπομπή
Hackens-Levy, BCH 1965, pp. 503-34 (coins), 535-66 (jewelry), illus.
Σημείο εύρεσης
Mt. Athos environs ("canal of Xerxes"), Macedonia
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
Babelon, Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale. Les Perses (Paris, 1893), p. xiv, illus. (3 darics); JIAN 1905, pp. 42-3, Beulé, Les Monnaies d' Athènes (Paris, 1858), pp. 43-4, (illus. 1 Athens), Borrell, NC 1843-4, p. 153, note, Howorth, NC 1903, p. 29, Starr, Athenian Coinage, p. 87
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
Nikisiani environs, Macedonia
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
126 coins
Παραπομπή
Daux, BCH 1960, p. 800, Hood, Archaeological Reports, 1960-1, p. 20 (identifies the coins as those of Alexander III)
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
325 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
66 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 362
Σημείο εύρεσης
Gorno Čerkoviste (formerly Simitleri), S of Gabrovo, Bulgaria
Αποθέτης
325 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
180 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 2 (1923-4), p. 229
Σημείο εύρεσης
Topolčane, just SW of Prilep, S Yugoslavia
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BlM (1917), p. 355
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 147

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date