Υλικό: Χρυσός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 147
Σημείο εύρεσης
Drencova, c. 45 km. W of Turnu Severin, Rumania
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1882
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Berkeszi, TRÉ 23 (1907), p. 17, Milleker, Délm 1 (1896), p. 36, Mitrea, ED 10 (1945), p. 47
Σημείο εύρεσης
Nicoreşti, 25 km. NNW of Focsani, Rumania
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1932-1932
Περιγραφή
AV. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Solomon, Un Muzeu regional in Tecuci (Tecuci, 1932), p. 8
Σημείο εύρεσης
Krivodol, c. 20 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
7 coins
Σημείο εύρεσης
Codlea, c. 15 km. WNW of Brasov, Rumania
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
6 coins
Σημείο εύρεσης
Paeonia
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1968 coins
Παραπομπή
Sotheby April 16, 1969; ParkeBernet Dec. 9, 1969
Σημείο εύρεσης
Drama , Macedonia
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Lesina (anc. Pharos), Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1837-1837
Περιγραφή
1+ coins
Παραπομπή
Steinbüchel, Num J 1837, p. 168
Σημείο εύρεσης
Atel (formerly Hetzeldorf), c. 60 km. NE of Sibiu, Rumania
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gooss, AEM 1 (1877), p. 125
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
22+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1919, pp. 9-10, illus. (2)
Σημείο εύρεσης
Giurgiu, Rumania
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1869-1869
Περιγραφή
250+ coins
Παραπομπή
Moisil, BSNR 1913, p. 20, no. 1
Σημείο εύρεσης
Novo selo, c. 15 km. N of Vidin, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 227
Σημείο εύρεσης
Gradiste, 35 km. SSE of Deva, Rumania
Αποθέτης
300 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1800-1806
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Mitrea, ED 10 (1945), p. 48, no. 20, Seidl, AfÖG 6 (1851), p. 241
Σημείο εύρεσης
Ocolisu Mic, c. 21 km. SSE of Deva, Rumania
Αποθέτης
300 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1803
Περιγραφή
280 coins
Παραπομπή
Winkler, SCSCluj 1955, p. 72
Σημείο εύρεσης
Marpurgo, near Belgrade, Yugoslavia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hd. XXI (described as a "curious find"), RassNum 1932, p. 91
Σημείο εύρεσης
Streiu River, south Transylvania, Rumania
Αποθέτης
40 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1540-1545
Περιγραφή
c. 40000? AV: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 39998 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to c. 40000 coins
Παραπομπή
Martian, BSNR 1921, pp. 13-21, Mitrea, ED 10 (1945), p. 49, no. 21
Σημείο εύρεσης
Hateg environs, 28 km. S of Deva, Rumania
Αποθέτης
40 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
AV. Large pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gobi, NK 1914, p. 18
Σημείο εύρεσης
Gradiste, 35 km. SSE of Deva, Rumania
Αποθέτης
40 B.C.-30 B.C.
Ανεύρεση
1803
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1912, pp. 324-5
Σημείο εύρεσης
Thasos:
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
AV: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Jenkins, NC 1959, pp. 27-8 (discussing the later Thasian gold), Varoucha, BCH 1960, p. 485, illus. (1)
Σημείο εύρεσης
Careva poljana, c. 20 km. S of Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 453
Σημείο εύρεσης
Sredec (formerly Kara Bunar), near Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
BSAB 1 (1910), p. 228, JDAI 1910, p. 403
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 147

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date