Νομισματοκοπείο: Δέρρωνες
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Σημείο εύρεσης
Ishtib (mod. Stip), S. Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
BlM 1913, p. 5411, illus. (1 Berlin coin)*, Saria, NZ 1927, p. 12, illus. (1 Belgrade coin), Svoronos, JIAN 1919, pp. 9-10, 12-3, 25, some illus.
Σημείο εύρεσης
Veličkovo, c. 12 km. NW of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), pp. 249-57, illus; NC 1938, pp. 80-4, illus.; BIAB 20 (1955), pp. 576-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Rhodes
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
41+ coins
Παραπομπή
Naster, Lucien de Hirsch (Brussels, 1959), p. 148, no. 887
Σημείο εύρεσης
Ras Shamra (anc. Ugarit), c. 10 km. N of Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
Αποθέτης
525 B.C.-520 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Kraay, NC 1956, p. 48, May, Abdera, pp. 4, 52, 61, Schaeffer, Mélanges Dussaud 1 (Paris, 1939), pp. 461-87, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 21, Schwabacher, OpuscArch. 6 (1950), pp. 141 f.
Σημείο εύρεσης
Fayum
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1913-1913
Περιγραφή
2+ coins
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Zagazig (anc. Bubastis)
Αποθέτης
470 B.C.
Ανεύρεση
1901
Περιγραφή
84 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 44, Brown, NC 1950, p. 185, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 104-38, illus. (no. 241 = Zancle), Kraay, NC 1956, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 40
Σημείο εύρεσης
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date