Νομισματοκοπείο: Ηράκλεια η Λευκανική
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42
Σημείο εύρεσης
Zacynthus
Αποθέτης
175 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Taranto environs ("Oecist Hoard"), Calabria
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
c. 800? AR: 279 coins noted in IGCH in addition to 64 coins in Thurium (including 1 stater noted. Added 63 coins to this group) and 109 coins in Croton (including 3 staters noted. Added 106 coins to this group). Added 348 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to c. 800? coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, pp. 58-68
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
410 B.C.-405 B.C.
Ανεύρεση
1858
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 39-42, Kraay, SNR 1970, pp. 47-72, Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 147-58, Sambon, Recherches, pp. 30-2, Sambon, Sur un dépôt de monnaies grecques trouvé dans une terve de l'ancienne Lucanie (Naples, 1858)
Σημείο εύρεσης
Altamura, Apulia
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Corti Vecchie, Calabria
Αποθέτης
345 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
336 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie. Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 5-38, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 37-8
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
210 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 109-47, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 61
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
335 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
AR: 3 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 54
Σημείο εύρεσης
Carosino, 15 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
334 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
230 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1912, pp. 45, 51, note 61, Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30, Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 3-45, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 39-40, Vlasto, NC 1926, pp. 218-22
Σημείο εύρεσης
Taranto ("Molossian Find"), Calabria
Αποθέτης
334 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 54-5, Vlasto, NC 1926, pp. 162, 166, 211-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Lucania
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, p. 36
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 55, Vlasto, NC 1926, pp. 198-9, 203-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Torre dell'Ovo, 30 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
302 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 56, Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 206-7
Σημείο εύρεσης
Sala Consilina, 30 km. SW of Potenza, Lucania
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 59-60
Σημείο εύρεσης
Palombaio, near Bitonto, 15 km. W of Bari, Apulia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Selvaggi, Apulia 1910, p. 58, Stazio, AIIN 1965-7, p. 57
Σημείο εύρεσης
Cariati, 60 km. NNW of Croton, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
74 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1958-9, p. 284
Σημείο εύρεσης
Grimaldi, 15 km. S of Cosenza, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
30 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1960-1, pp. 66-71, illus.
Σημείο εύρεσης
Gioia del Colle, 45 km. NW of Taras, Apulia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
250 coins
Σημείο εύρεσης
Ruvo (anc. Rubi), 35 km. W of Bari, Apulia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
57 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1877, p. 64 (= 286)
Σημείο εύρεσης
Taranto, Via Mazzini, Calabria
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
91+ coins
Παραπομπή
Quagliati, NSc 1930, pp. 249-64, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 38-9, Vlasto, NC 1930, pp. 143-51
Σημείο εύρεσης
Bernalda, La Cava (anc. Metapontum)
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
1005-1140 coins
Παραπομπή
Numismatica I, pp. 18-40, Procopio, AIIN 1957, pp. 25-65, illus. (the Reggio coins), Stazio, AIIN 1965-7, pp. 48-49
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 42

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date