Νομισματοκοπείο: Ηράκλεια η Λευκανική
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 42
Σημείο εύρεσης
Metaponto, Lucania
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
196+ coins
Παραπομπή
Lo Porto, NSc 1966, pp. 176-83, illus., Neutsch, AA 1956, p. 279-82, illus. (includes some coins not in Lo Porto), Stazio, AIIN 1965-7, pp. 49-52
Σημείο εύρεσης
Valesio, near Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 12, Marzano, Ricerche e Studie (Museo Fr. Ribezzo, Brindisi) 3 (1967), pp. 95-102, illus., Mitchell, NC 1966, p. 68 and note 5, Stazio, AIIN 1965-7, p. 58
Σημείο εύρεσης
Oria environs, 30 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-281 B.C.
Ανεύρεση
1884
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 126-7, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 56-7
Σημείο εύρεσης
Monacizzo, 25 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 46-72, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 40-1
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
133+ coins
Σημείο εύρεσης
Soverato, 25 km. S. of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 232-3 (accessioned at Syracuse in 1916, but at Reggio in 1969) (Lot A)
Σημείο εύρεσης
Mesagne, 10 km. SW of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
137 coins
Παραπομπή
Breglia, AttiMemIIN 1934, p. 30
Σημείο εύρεσης
Taranto , Calabria
Αποθέτης
272 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
433 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 25, Vlasto, NC 1930, pp. 107-63, illus.
Σημείο εύρεσης
Calabria
Αποθέτης
272 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
500+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 153-6, 216-7, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 28-9
Σημείο εύρεσης
Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
1849 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 39-76, Crawford, RRCH 11, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 41-4
Σημείο εύρεσης
Taranto, Solito, Calabria
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 39
Σημείο εύρεσης
Metaponto, Lucania
Αποθέτης
270 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
85+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1918, pp. 133-54, illus., Sambon, Miscellanea Num. 1921, p. 33 with drawing of one coin, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 48, 52-3, Vlasto, NC 1930, p. 110, for provenance
Σημείο εύρεσης
Ruvo (anc. Rubi), 35 km. W of Bari, Apulia, date unknown
Αποθέτης
270 B.C.
Περιγραφή
54 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 46-7
Σημείο εύρεσης
Pisticci, 24 km. W of Metaponto, Lucania
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1954, pp. 49-52
Σημείο εύρεσης
Bernalda, La Cava (anc. Metapontum), Lucania
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
179 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1954, pp. 39-48, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 49
Σημείο εύρεσης
Parabita, 35 km. S of Lecce, Calabria
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
184+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 45-6
Σημείο εύρεσης
Specchia, 40 km. S of Lecce, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
214+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 46, Tamburello, AIIN 1954, p. 164-5
Σημείο εύρεσης
Surbo, 8 km. N of Lecce, Calabria
Αποθέτης
230 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Breglia, AttiMemIIN 8 (1934), pp. 56-61, illus., Crawford, RRCH 37, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 44-5
Σημείο εύρεσης
Martina Franca, 25 km. N of Tacanto, Apulia
Αποθέτης
228 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
450 coins
Σημείο εύρεσης
Catanzaro environs, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
36 coins
Παραπομπή
Seen in commerce
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 42

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date