Νομισματοκοπείο: Θάσος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 163 από συνολικά 163
Σημείο εύρεσης
Cabul (anc. Cabura), Paropamisadae
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
115+ coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, pp. 3-6, 31-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Buccheri, 20 km. S of Leontini
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
39+ coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222, Orsi, NSc 1905, p. 437
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 163 από συνολικά 163

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date