Νομισματοκοπείο: Θάσος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 163
Σημείο εύρεσης
Samovodene, just N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 469; BullSocArch Varna 10 (1956), p. 74
Σημείο εύρεσης
Hotnica, c. 12 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
63+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Vidrare, c. 70 km. NE of Sofia, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 400
Σημείο εύρεσης
Amara environs, c. 90 km. E of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
CNA 10 (1934), p. 52, Golescu, BulMuzMilitNat. 5 (1941-2), nos. 9-10, 53, Mitrea, ED 10 (1945), p. 50 (says 4 tetradr. of Alexander)
Σημείο εύρεσης
Vlasica, near Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 315
Σημείο εύρεσης
Vârbovka, c. 25 km. W of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
47 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 317
Σημείο εύρεσης
Nedan, c. 10 km. N of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
103 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 29 (1966), p. 212
Σημείο εύρεσης
Pibarica, Teteven district, SW of Loveć, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1941
Περιγραφή
AR. A small hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 15 (1946), p. 237
Σημείο εύρεσης
Krusovica, c. 18 km. SW of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
85-90 coins
Παραπομπή
BSAB 6 (1916-8), p. 161
Σημείο εύρεσης
Zgalevo, c. 12 km. S of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 606
Σημείο εύρεσης
Lzdzane, Svistov district, NE of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 450
Σημείο εύρεσης
Nikolaevo, Pleven district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 468
Σημείο εύρεσης
Bjala Slatina, 48 km. NE of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
74 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BSAB 4 (1914), p. 272
Σημείο εύρεσης
Gradesnica, c. 30 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
60 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 603
Σημείο εύρεσης
Osen, Vraca district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1951-1952
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 604
Σημείο εύρεσης
Novo selo, Vraca district, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 454
Σημείο εύρεσης
Plumbuita (formerly Colentina), outskirts of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
5000-6000 coins
Παραπομπή
Moisil, Cabinetul numismatic 1938-42, p. 10; Balcania 1944, p. 14, Romascanu, Tezaurul de la Colentina (Bucharest, 1932), illus. (3 coins)
Σημείο εύρεσης
Tartasesti, 26 km. NW of Bucharest, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Pârvan, Castrul de la Poiana (Bucharest, 1910), p. 121
Σημείο εύρεσης
Brasov environs, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1928-1928
Περιγραφή
10+ coins
Παραπομπή
Moisil, Cabinetul numismatic 1938-42, pp. 9-10, nos. 75-84; Balcania 1944, pp. 16-7
Σημείο εύρεσης
Ghelinta (formerly Gelence), 55 km. NE of Brasov, Rumania
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Gooss, AVSL 13 (1876), p. 222
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 163

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date