Νομισματοκοπείο: Κνίδος Καρίας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19
Σημείο εύρεσης
Datça (anc. Cnidus), Caria
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Bodrum (anc. Halicarnassus), Caria
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1857
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, pp. 2-3, Huber, NZ 1870, p. 240
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
410 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 214
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
394 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, pp. 3 f., Hill, NC 1927, pp. 202 f.
Σημείο εύρεσης
Marmaris (anc. Physcus), Caria
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Mugla (anc. Pisye), Caria
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
"Pademlik" near Datça (anc. Cnidus) Caria
Αποθέτης
330 B.C.
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 9
Σημείο εύρεσης
Lesbos
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
103 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Datça (anc. Cnidus), Caria
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1930-1930
Περιγραφή
48+ coins
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
45+ coins
Σημείο εύρεσης
Datça (anc. Cnidus), Caria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
283+ coins
Παραπομπή
Imhoof-Blumer, NZ 1912, pp. 198-203, Milne, NC 1911, pp. 197 f.; 1914, pp. 378-81, Svoronos, JIAN 1913, pp. 50 f.
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
Σημείο εύρεσης
Cabul (anc. Cabura), Paropamisadae
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
115+ coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, pp. 3-6, 31-45, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date