Νομισματοκοπείο: Τύρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 86
Σημείο εύρεσης
Galatia, district of Famagusta
Αποθέτης
170 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
123 coins
Παραπομπή
Wilson, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1937-1939, p. 204
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
Παραπομπή
Brandis, Das Münz-Massand Gewichtswesen in Vorderasien (Berlin, 1886), p. 378, note 3, Naster, INCJ, p. 6, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 14
Σημείο εύρεσης
Beirut (anc. Berytus) environs, Phoenicia
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Sheridan, Num. Aug. 1971, pp. 1127-33, illus.
Σημείο εύρεσης
Tell el Fukhar (anc. Ace), Phoenicia
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 4, Kindler, Eretz Israel 1967, pp. 318-24 (in Hebrew with English summary p. 79), Stern, IEJ 1968, pp. 216-7
Σημείο εύρεσης
Tell Abu Hawam, near Haifa (anc. Sicmona(, Phoenicia
Αποθέτης
333 B.C.-331 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
109 coins
Παραπομπή
Ancient Egypt 1931, pp. 93-4, Cross, BA 1963, p. 118, note 18, Kadman, INCJ, hoard 3, Lambert, QDAP 1932, pp. 10-20, illus., Narkiss, The Coins of Palestine II. Non-Jewish Coins 1 (Jerusalem, 1939), p. 47 (in Hebrew), Naster, INCJ, pp. 6, 14-7, Regling, ZfN 1931, p. 137, Stern, IEJ 1968, pp. 213-9
Σημείο εύρεσης
Wadi Daliyeh, between Jerusalem and Nablus
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
3 coins
Παραπομπή
Cross, BA 1963, pp. 116-8, Stern, IEJ 1968, pp. 216-7
Σημείο εύρεσης
Nablus (anc. Neapolis) region, Samaria
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
965+ coins
Σημείο εύρεσης
Qasr Naba, between Zahle and Baalbek, Coelesyria
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Naster, INCJ, pp. 5, 10 ff., Rouvier, RN 1902, pp. 258-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 20
Σημείο εύρεσης
Abu Shusheh, near anc. Gezer, Judaea
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
before 1930
Περιγραφή
77+ coins
Παραπομπή
Kadman, INCJ, hoard 1, Lambert, QDAP 1933, pp. 1-10, illus., Naster, INCJ, pp. 5, 18-26, Newell, NNM 82 (1938), pp. 47-58, illus., Robinson, NC 1936, p. 199, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 17
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
before 1966
Περιγραφή
60 coins
Σημείο εύρεσης
Khirbet el-Kerak (Hebrew Kinneret), c. 7 km. S of Tiberias, Galilee
Αποθέτης
319 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
118+ coins
Παραπομπή
Baramki, QDAP 1945, pp. 86-90, illus., Bellinger, Berytus 1950-1, p. 49, Kadman, INCJ, hoard 5, Naster, INCJ, p. 5
Σημείο εύρεσης
Galilee, near Tarchiha, c. 20 km. NW of anc. Ace
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Spaer, INJ 1965-6, pp. 1-7, illus. (no. 35 = Salamis, Newell, Demetrius, p. 19, no. 2)
Σημείο εύρεσης
Latakia (anc. Laodiceia ad Mare), Seleucis
Αποθέτης
290 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Newell, WSM, p. 23
Σημείο εύρεσης
Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1932-1939
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Waage, Antioch on the Orontes, IV.2 (Princeton, 1952), p. 74, no. 788; p. 75, no. 789; p. 90, nos. 961, 964-5, 969-74
Σημείο εύρεσης
Dniye, near Safita (Pereia of Aradus), N. Phoenicia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
41 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press)
Σημείο εύρεσης
Kessab, c. 18 km. S of anc. Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
110 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
388+ coins
Παραπομπή
Lewis, NC 1962, p. 279, Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, Athens, pp. 475-7; NC T962, pp. 311-2
Σημείο εύρεσης
"Kefir," Syria
Αποθέτης
100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
17+ coins
Σημείο εύρεσης
Kessab , c. 18 km. S of anc. Seleuceia Pieria, Seleucis
Αποθέτης
95 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
22 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 86

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date