Νομισματοκοπείο: Abydus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 48
Σημείο εύρεσης
Izmit (anc. Nicomedia), Bithynia
Αποθέτης
320 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
434 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, pp. 15 ff., Schönert-Geiss, Münzprägung Byzantion, Register s. v. Fund von Izmit
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Sinan Pascha near Afyon-Karahissar (20, 982) (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
318 B.C.
Περιγραφή
682+ coins
Σημείο εύρεσης
Eskisehir (anc. Dorylaeum) environs, Phrygia
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
80 coins
Σημείο εύρεσης
Yunak, c. 80 km. NE of Aksehir (anc. Claneus), Galatian-Phrygian border
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
16 coins
Σημείο εύρεσης
Gordium, Phrygia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 27-33, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
160 coins
Σημείο εύρεσης
Armenak (= Ermenak; anc. Germanicopolis), Cilicia Tracheia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
1957+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
321 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
89+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
320 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
70+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
48+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1951-1951
Περιγραφή
40+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
240 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
58+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1 (c. 250 B.C.). The Pergamene series includes coins of Attalus I
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
251+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1 (210-205 B.C.). The Pergamene series includes coins of Eumenes II
Σημείο εύρεσης
Larnaca (anc. Citium)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Lang, NC 1871, pp. 229-34, Newell, Tyrus, pp. 10 f., Price, NC 1969, pp. 4-8, Wroth, NC 1903, p. 320
Σημείο εύρεσης
Aleppo (anc. Beroea), Cyrrhestica
Αποθέτης
305 B.C.
Ανεύρεση
1893
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Newell, Tyrus, p. 10; Sidon-Ake, p. 58, Voetter, A manuscript account of find in Vienna Cabinet. Transscript of this MS by E. T. Newell at ANS (949 spec.)
Σημείο εύρεσης
Bab (anc. Batnae) environs, between Beroea and Hierapolis, Cyrrhestica
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1944
Περιγραφή
1080 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, p. 437, Thompson-Bellinger, Yale Class. Stud. 14 (1955), pp. 3-45
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Mosul, in anc. Mesopotamia
Αποθέτης
305 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1862-1863
Περιγραφή
88+ coins
Παραπομπή
Weckbecker, WNM 1865, pp. 98-9
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date