Νομισματοκοπείο: Messana
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 49 από συνολικά 49
Σημείο εύρεσης
Leonforte, near Nissoria, 15 km. NE of Enna
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
327 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230, 239 (s.v. Nissoria), Gentili, NSc 1954, pp. 58-70, illus., Jenkins, ANSCent., p. 374; Gela, p. 155
Σημείο εύρεσης
Leonforte, 15 km. NE of Enna
Αποθέτης
350 B.C.-325 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSCent., p. 375
Σημείο εύρεσης
Pachino, 3 km. NE of Coste Fondovia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
642 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1958-9, pp. 289-90, di Vita, AIIN 1958-9, pp. 125-65, illus.
Σημείο εύρεσης
Capo Soprano
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
89 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 231
Σημείο εύρεσης
Camarina environs
Αποθέτης
289 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
347 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, (Lot A) p. 57 (first group); (Lots B and C) p. 57 (second group)
Σημείο εύρεσης
Gela
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222
Σημείο εύρεσης
Termini Imerese environs
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1958-9, p. 317; AIIN 1960-1, pp. 73-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Bizerta (anc. Hippo Diarrhytus), Tunisia
Αποθέτης
420 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
80 coins
Παραπομπή
Blanchet, RN 1907, p. 533, Comm. de Bray, Bulletin de la Société archéologique de Sousse 1907, pp. 104-5, Jenkins, Gela, p. 148, hoard 4
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 49 από συνολικά 49

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date