Νομισματοκοπείο: Siculo-Punic
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32
Σημείο εύρεσης
Vito Superiore, near Reggio, Bruttium
Αποθέτης
387 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
134 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 161, Procopio, Rendiconti, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples (1953), pp. 3-27, illus.
Σημείο εύρεσης
Caulonia, Bruttium
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Cesano, TINC 1936, p. 57, Currò (p. 237, note 45) suggests that this hd. and no. 1909 above are the same, but the discrepancy of contents and terminal dates makes this highly unlikely, Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 232-3, 237, Robinson, NC 1964, p. 44
Σημείο εύρεσης
Contessa, 15 km. SW of Corleone
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1888
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1891, pp. 268-70, 364-73, Jenkins, Gela, p. 149, Salinas, NSc 1888, pp. 302-13, illus., Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 208, no. X (adds 12 pieces to Salinas list)
Σημείο εύρεσης
Canicattini, 20 km. W of Syracuse
Αποθέτης
400 B.C.-350 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
80 coins
Σημείο εύρεσης
Monte S. Calógero, SE of Termini Imerese
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Gabrici, NSc 1900, pp. 205-6 (cf. NC 1900, p. 374)
Σημείο εύρεσης
Gibil Gabib, near Caltanissetta
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 226
Σημείο εύρεσης
Leonforte, near Nissoria, 15 km. NE of Enna
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
327 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 230, 239 (s.v. Nissoria), Gentili, NSc 1954, pp. 58-70, illus., Jenkins, ANSCent., p. 374; Gela, p. 155
Σημείο εύρεσης
Megara Hyblaea
Αποθέτης
350 B.C.-325 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
47 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 228, 238, Vallet-Villard, Kokalos 1958, pp. 104-5, illus., Villard, Mél. d'arch. et d'hist. 1951, pp. 45-46
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
333 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1837
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Zograph, NC 1928, pp. 115-30, illus., von Koehne, MemSocd'ArchNumSt.Petersbourg 1847, pp. 121-44, illus. (not seen by K)
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
320 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1879
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 207, no. VII; 1958-9, pp. 178-85
Σημείο εύρεσης
Pachino, 3 km. NE of Coste Fondovia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
642 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1958-9, pp. 289-90, di Vita, AIIN 1958-9, pp. 125-65, illus.
Σημείο εύρεσης
Palma di Montechiaro (found betw. Palma and Agrigento)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
78 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 56, Marconi, NSc 1931, p. 404, Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 209
Σημείο εύρεσης
Cefalu (anc. Cephaloedium)
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
67 coins
Παραπομπή
Lloyd, NC 1925, pp. 151-72, illus.
Σημείο εύρεσης
Serra Orlando (anc. Morgantina), 4 km. NE of Piazza Armerina
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
12 coins
Παραπομπή
Stillwell, AJA 1961, p. 280 (metal not stated)
Σημείο εύρεσης
Sicily, date unknown
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 210, no. XX
Σημείο εύρεσης
Grammichele, 10 km. E of Caltagirone
Αποθέτης
400 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
2 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, p. 222 (no longer to be identified at Syracuse)
Σημείο εύρεσης
Aciplatani, N of Catania
Αποθέτης
400 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
47+ coins
Σημείο εύρεσης
Selinunte
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1876
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
NSc 1877, pp. 20, 72 (not seen by K), Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 209; Kokalos 1961, pp. 152-3, illus.
Σημείο εύρεσης
Syracuse, Fusco
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò, AIIN 1962-4, pp. 231, 239, Gentili, AIIN 1956, pp. 101-9, illus.; 1958-9, pp. 284-5
Σημείο εύρεσης
Megara Hyblaea
Αποθέτης
300 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
530 coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date