Νομισματοκοπείο: Terina
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28
Σημείο εύρεσης
Cotrone, 5 km. N of Croton, Brut-(277, 506) tium
Αποθέτης
430 B.C.
Περιγραφή
130+ coins
Παραπομπή
Catanuto, NSc 1932, pp. 387-92 (= N. 277 including intrusive items), Kraay, SNR 1970, pp. 69-71 (for details of N. 506, and for the common source of N. 277 and 506)
Σημείο εύρεσης
Taranto environs ("Oecist Hoard"), Calabria
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
c. 800? AR: 279 coins noted in IGCH in addition to 64 coins in Thurium (including 1 stater noted. Added 63 coins to this group) and 109 coins in Croton (including 3 staters noted. Added 106 coins to this group). Added 348 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to c. 800? coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, pp. 58-68
Σημείο εύρεσης
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
147 coins
Παραπομπή
Kraay, SNR 1970, p. 68, Procopio, AIIN 1954, p. 165
Σημείο εύρεσης
Calabria (anc. Bruttium)
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
97 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, p. 35
Σημείο εύρεσης
Caulonia, Bruttium
Αποθέτης
389 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
18 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 232-3, 237, Orsi, MonAnt 1914, pp. 941-4, Terina illus.
Σημείο εύρεσης
Vito Superiore, near Reggio, Bruttium
Αποθέτης
387 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
134 coins
Παραπομπή
Jenkins, Gela, p. 161, Procopio, Rendiconti, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples (1953), pp. 3-27, illus.
Σημείο εύρεσης
Ionian Shore, Bruttium
Αποθέτης
375 B.C.-360 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
AR: 100? coins noted in IGCH in addition to 8 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 108 coins
Παραπομπή
Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30 (for details of Pegasi), Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 204-5
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
22+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 41-2
Σημείο εύρεσης
Altamura, Apulia
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Corti Vecchie, Calabria
Αποθέτης
345 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
336 coins
Παραπομπή
Breglia, Memorie. Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 5-38, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 37-8
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
210 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 109-47, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 61
Σημείο εύρεσης
Lizzano, 20 km. SE of Taranto, Calabria
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
44+ coins
Παραπομπή
Tamburello, AIIN 1954, pp. 163-4
Σημείο εύρεσης
Carosino, 15 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
334 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
230 coins
Παραπομπή
Evans, NC 1912, pp. 45, 51, note 61, Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30, Quagliati, AttiMemIIN 6 (1930), pp. 3-45, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 39-40, Vlasto, NC 1926, pp. 218-22
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
70+ coins
Σημείο εύρεσης
Lucania
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1865
Περιγραφή
26 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, p. 36
Σημείο εύρεσης
Sala Consilina, 30 km. SW of Potenza, Lucania
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, pp. 59-60
Σημείο εύρεσης
Palombaio, near Bitonto, 15 km. W of Bari, Apulia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Selvaggi, Apulia 1910, p. 58, Stazio, AIIN 1965-7, p. 57
Σημείο εύρεσης
Grimaldi, 15 km. S of Cosenza, Bruttium
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
30 coins
Παραπομπή
Procopio, AIIN 1960-1, pp. 66-71, illus.
Σημείο εύρεσης
Ruvo (anc. Rubi), 35 km. W of Bari, Apulia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
57 coins
Παραπομπή
Fiorelli, NSc 1877, p. 64 (= 286)
Σημείο εύρεσης
Valesio, near Torchiarolo, 15 km. S of Brindisi, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-280 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
19 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 12, Marzano, Ricerche e Studie (Museo Fr. Ribezzo, Brindisi) 3 (1967), pp. 95-102, illus., Mitchell, NC 1966, p. 68 and note 5, Stazio, AIIN 1965-7, p. 58
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date