Νομισματοκοπείο: Ίμπιζα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11
Σημείο εύρεσης
Tortosa
Αποθέτης
240 B.C.
Ανεύρεση
1863
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 144-5, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 79-80
Σημείο εύρεσης
Cadiz, early 20th cent.
Αποθέτης
218 B.C.-213 B.C.
Ανεύρεση
1900-1925
Περιγραφή
17+ coins
Παραπομπή
Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Mogente, 65 km. NNW of Alicante
Αποθέτης
213 B.C.-209 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
147+ coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, p. 51; MEAD, pp. 33-4, Crawford, RRCH 91, Garcia y Bellido, Hispania Graeca I (Barcelona, 1948), p. 225, Gestoso y Acosta, Boletin de la Real Academia de la Historia 56 (1910), pp. 460-5, Hill, NC 1913, pp. 274-5, illus., Villaronga, Arse-Saguntum, p. 92; MHC (forthcoming), Vives, MH I, p. 25, nos. 26, 32-4; pp. 48-9, nos. 2-7, 11-2, 14, 19, 20-2; p. 66, nos. 6, 8; illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), pp. 16-7; MPER, pp. 117-25
Σημείο εύρεσης
Ereso, Ibiza
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, pp. 27-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Talamanca, Ibiza
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
191 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 29, illus. (hoard said to be from "Marina de las Monjas")
Σημείο εύρεσης
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
Σημείο εύρεσης
Pedreguer, 5 km. SW of Denia, Spain
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Martin, Saitabi 18 (1968), p. 49
Σημείο εύρεσης
Xarraca, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
402 coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 167, illus.
Σημείο εύρεσης
C'an Juan d'en Cauna, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Almagro Gorbea, Excavaciones arqueologicas en Ibiza (Excavaciones arqueologicas en España 56, Madrid, 1967), pp. 12-23, illus., Villaronga, GacNum 14 (1969), p. 41
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Purmany, Ibiza
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
11+ coins
Παραπομπή
Roman y Calvet, IPyth, p. 28, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 11 από συνολικά 11

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date